Quỹ tiền tệ thế giới IMF có thể sẽ phát hành 1 loại tiền ảo “quốc tế” (international cryptocurrency) để thay thế USD?

Theo tạp chí Wall Street, thế giới sẽ sớm có một đồng tiền ảo mới đối trọng với Bitcoin. Câu chuyện này bắt đầu từ những tuyên bố kêu gọi giới chức ngân hàng và chính phủ đừng xem nhẹ Bitcoin và các loại tiền ảo khác của Christine Lagarde, người đứng đầu của quỹ tiền tệ thế giới IMF.

Tin tức từ IMF không phải quá bất ngờ khi trước đó, chính phủ Dubai đã có ý định phát hành một loại tiền ảo quốc gia cho chính họ. Thêm nữa, cùng với việc hàng loạt các ngân hàng và định chế tài chính trên thế giới ủng hộ công nghệ chuỗi khối (Blockchain) và tiền ảo một cách không chính thức, đã làm cho cơn sốt về loại tiền này càng tăng cao.

Phân quyền hoá trung tâm ?

Trở ngại chính của hệ thống tài chính hiện tại là vấn đề tập trung hoá (centralization factor), khi giá trị của bất cứ hàng hoá nào trên thị trường sẽ một phần nào đó bị kiểm soát bởi các định chế tài chính như ngân hàng trung ương, quỹ tiền tệ, FED… Trái ngược với việc này, hệ thống phân quyền của công nghệ Blockchain mà ở đây là Bitcoin có thể tạo ra một thị trường tự do hoàn toàn khi giá trị không phụ thuộc vào bất cứ tổ chức nào. Hay nói cách khác, giá trị của Bitcoin và các loại tiền ảo khác chỉ phụ thuộc vào cung cầu của thị trường (từ người mua và người bán).

Với việc IMF muốn xây dựng một đồng tiền quốc tế mới, thì chắc chắc IMF sẽ đưa ra những quy định và luật lệ nhằm kiểm soát luồng tiền trên thế giới. Tuy nghiên, chính việc này có thể đi ngược lại với bản chất của Bitcoin và công nghệ chuỗi khối (Blockchain).

Đồng USD hiện tại đang là một tài sản dự trữ lớn của các ngân hàng trung ương trên thế giới. Và USD có thể bị thay thế bởi đồng tiền mới của IMF nếu như nó được chấp nhận một cách rộng rãi. Tuy nhiên, một số người ủng hộ Bitcoin tuyên bố rằng thế giới không cần loại tiền mới từ IMF, bởi Bitcoin đã ra đời và phát triển một cách ổn định. Vấn đề đáng quan tâm ở đây là liệu Lagarde và các nhà kinh tế khác có thực sự chấp nhận Bitcoin hay không, câu trả lời vẫn còn đang bỏ ngỏ.

(via Jon Buck — Cointelegraph)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.