Vay ngân hàng: Thúc đẩy ngân hàng cho vay vốn đóng tàu

Việt Nam có con đường duyên hải trải dài từ Nam ra Bắc nên đã tạo nhiều ưu thế cho ngành nghề đánh bắt cá gần và xa bờ hàng năm. Nhưng, với tính chất rủi ro cao cùng thiên nhiên, nhà nước đã có nhiều hỗ trợ tích cực cho hoạt động của ngư dân trên biển. Đặc biệt là chương trình vay von ngan hang để đóng tàu thuyền.

Tình hình chung

Một trong những vùng được vay vốn theo chính sách của nhà nước chính là Quảng Ngãi. Theo nyhuw dự án, công tác thúc đẩy ngân hàng cho vay đã bắt đầu từ tháng 5 năm 2015 theo Nghị định 67 của Chính Phủ. Toàn bộ đơn xin vay vốn đóng tàu cá và tàu dịch vụ hậu cần nghề cá đều được ủy nhiệm cho vay ngân hàng theo hình thức tín dụng để dân có đủ vốn xây dựng cơ sở sản xuất cho riêng mình.

Nhưng, tiến độ đẩy nhanh các hồ sơ vay vốn của ngân hàng tại tỉnh này còn quá chậm. Theo như thống kê, năm 2015 chỉ có 19/78 tàu được đăng kí đóng mới và hưởng số vón vay theo hợp đồng. Ngân hàng Quảng Ngãi đã cam kết cho vay 173 tỷ đồng nhưng chỉ mới giải ngân khoảng 142,42 tỷ.

Nguyên nhân

Thực tế theo như điều tra và kiến nghị của ngân dân, việc chậm trễ cho vay vốn bắt nguồn từ sự thiếu lãnh đạo — quan tâm của lãnh đạo các ngân hàng thương mại đối với chính sách này của Chính phủ. Họ chậm trễ trong khâu hồ sơ thẩm định hồ sơ đủ yêu cầu để cấp vốn cho dân vay tiêu dùng. Chỉ riêng điều này thôi cũng đủ nói lên việc nhân dân bị chèn ép bởi nhiều chướng ngại trên con đường phát triển. Nếu quá trễ nãi và không có vốn đầu tư, biết bao nhiêu hộ gia đình rơi vào hoàn cảnh khốn khó.

Tại hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Nghị định 67 mới đây vào tháng 3/2016, hội nghị đã báo cáo chỉ ra những chậm trễ còn tồn đọng và đưa ra những phương án giải quyết cũng như buộc hệ thống ngân hàng cam kết hỗ trợ cho dân trong thời gian sớm nhất.

Like what you read? Give Vo Binh a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.