Nhận 600 tokens PAL đã list sàn kucoin.com (100% you will get money)

Nhận 600 tokens PAL đã list sàn kucoin.com (100% you will get money)

#PAL

PAL thả dù 600 PAL thẻ cho tài khoản Kucoin,

Referral max 2 x 100 = 200 PAL

Và bạn cũng nhận được 500 PAL hơn khi bạn giữ tất cả 600 PAL cho đến ngày 10 tháng 1 năm 2019

Bước tới khẳng định:

a. Tạo tài khoản trên Kucoin.exchange và PHẢI xác nhận email và mở 2FA (bỏ qua nếu bạn đã có tài khoản)

b. Trò chuyện bot: t.me/PAL_KuCoin_Rewards_Bot

– Chọn: Start -> GET PAL THƯỞNG -> gửi email tài khoản kucoin

– Nhập địa chỉ PAL từ tài khoản kucoin (dưới “tài sản” tab -> “huy động” để tạo địa chỉ.

– Chọn facebook -> điền link facebook profile của bạn thì như và làm theo facebook của họ

– Chọn Twitter -> điền vào liên kết hồ sơ cá nhân twitter của bạn sau đó làm theo twitter của họ

LƯU Ý: BOT để làm chậm, nếu nó không làm việc, bạn có thể click vào HỦY VÀ RE-DO

Sẽ ghi có vào tài khoản TOKEN KUCOIN CỦA BẠN KHI 1,5 MIL CÁC PAL CHO thả dù được phân bổ.

Xem video HD : https://www.youtube.com/watch?v=_r7-bfr_ojE