What’s up?

Vi filar och planerar för massa spännande saker till hösten. I fokus står samarbeten och det är så inspirerande! Efter hand kommer vi att avslöja mer om detta, men det är värt att följa, det vill vi lova. Det kan till och med vara så att vi behöver er hjälp…


Närmast på dagordningen står den traditionella medverkan på Knutsgillet. Långklänningar och paljetter i kvadrat, festlokal och fin mat och till det underhållning av oss!


Vi är så glada över den mycket fina responsen på vår video av Mad world, det sporrar oss verkligen till att producera fler videos, så det jobbar vi på. Har du missat videon kan du se den här https://youtu.be/frlF5qucGeg.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.