Volba politické strany — politické ideologie

Ještě než se podíváme na to, jak si vybrat stranu k volbě, tak by chtělo si představit pojem politického spektra nebo také politické ideologie.

Politické spektrum je taková pomyslná osa, kam se rozřazují politické strany.

Tato osa má dvě strany pravou a levou. Na obou koncích této osy se nacházejí extrémy tedy extrémistické strany.

Jako příklad extrémistické strany zprava můžeme jmenovat NSDAP Adolfa Hitlera. To je strana, která razila myšlenku nadvlády jedné společenské skupiny. Dokonce to povýšila do té míry, že řekla, že pouze Árijská rasa má právo na život a všechny ostatní rasy jsou méněcenné a árijcům tedy podřízené.
Jaké následky měla tato politika všichni víme — miliony mrtvých v nejstrašnější válce, jakou lidstvo zažilo a další miliony povražděných lidí v koncetračních táborech.
Další pravicový extrém jsou prakticky všichni lidé, kteří hlásají nadvládu určité skupiny nad další sociální skupinou. Můžete si vybrat: neonacisté, skinheadi, ku-klux. Rasisté, říkající například, že černoši jsou nižší rasa (nebo naopak) a tak dále.
Zajímavým “extrémem” na pravici je pak Anarchokapitalismus, který hlásá, že jediná dosažitelná spravedlnost na světě je volný trh, který je řízen spotřebiteli a to zcela bez jakékoliv státní instituce. Všechen majetek je vlastněn soukromně a každý si je opravdu svým vlastním pánem.
Nacionalismus, nebo-li zdůrazňování národa, tedy skupiny lidí sdílející stejný původ je také pravicovou ideou neboť klade důraz na jednu skupinu obyvatel spíše než na lidi jako hegemonní celek.

Jako extrém z levé strany politického spektra můžeme jmenovat komunismus. Zejména pak stalinistický teror v Sovětském svazu ve třicátých letech dvacátého století. Komunismus je vláda jedné politické strany, jedné ideologie a společnost je spravována socialismem tedy úplnou kontrolu státu nad hospodářstvím —téměř naprosté omezení volného trhu což rezultuje v zoufale neefektivní hospodářský systém.
Podle statistik má diktátor Josif Stalin (komunistický diktátor v Sovětském svazu) na svědomí ještě více mrtvých než Adolf Hitler a to je masakr. Komunistický teror byl tomu fašistickému Adolfa Hitlera velice podobný. Jen tou vyvolenou sociální vrstvou měli být dělníci, reálně to ale byli členové komunistické partaje a největší Stalinovi kamarádi.
Vymýcena byla pak celá střední třída drobných podnikatelů (zejména sedláků, přečtěte si například o zblbém Pavlíku Morozovovi), v Rusku jim říkali kulaci. Následkem toho přišel hladomor a miliony mrtvých.
Sovětší vůdci sice neměli přímo koncentrační tábory, ale místo toho stavěli gulagy pro politické odpůrce. Zde museli političtí vězi v nelidských podmínkách stavět nesmyslné projekty nebo hůře museli pracovat v uranových dolech a pak umírali na nemoc z ozáření a rakoviny…
O luxusním životě v gulacích si můžete přečíst v díle slavného Alexandra Solženicyna.

Jako další levicový extrém můžeme označit Anarchismus. Levicová anarchie je taková, která hlásá absolutní rovnost všech lidí. Tedy společnost bez sociálních vrstev (soukromého majektu) a státu.

Co je levice a pravice

Asi si teď říkáte, jaký je tedy rozdíl mezi levicí a pravicí, když oba extrémy jsou nakonec stejné.
To je dobrá otázka a správná úvaha. Oba extrémy jsou špatné, o tom není sporu. Správná cesta, jak to tak bývá, je zhruba někde tam uprostřed.

Abychom tohle určili je samozřejmě podstatné si říci, co vlastně je pravice a levice.

Pokud to velice zjednoduším, tak pravicová politika klade důraz na schopnosti jedince a osobní svobodu, která má být co nejméně omezována mocí státu.
Konkrétním znakem pravice je velká ekonomická svoboda. Tedy stát se snažší snížit daně, podporovat podnikání a schopné lidi, někdy na úkor lidí méně schopných, neboť omezuje jakékoliv sociální dávky nebo dotace. Spíše než na neustálé zachraňování ztracených případů se snaží vyrovnat příležitosti pro obyvatele tak, aby měl každý možnost se prosadit na volném trhu.
Pravicové strany též bývají označované jako konzervativní. Česká konzervativní strana je například TOP09. Pravici pak typicky reprezentuje modrá ODS.
Na tomto místě je dobré zmínit, že každý zásah do podnikání není známkou pravicové politiky. Takže dnes aktuální kontrolní hlášení k DPH či EET opravdu není znakem pravicové politiky (tržní, prorůstové ekonomiky), spíše čistá buzerace schopných a podnikavých lidí.

Naproti tomu levice je taková politika, která se snáží více zasahovat do lidských životů a to zejména v sociálních otázkách. Levicová politika se vyznačuje množstvím sociálních dávek a dotací. Dívá se na obyvatele spíše jako na celek už méně hledí na jednotlivce.
Konkrétní opatření levice může být zvýšení daní schopným lidem a převedení těchto peněz méně schopnějším či nějak handicapovaným obyvatelům skrze sociální dávky. Snaží se tedy o vyrovnání důsledků sociální nerovnosti tak, že schopným vezme a chudým dá.
U nás levici reprezentuje ČSSD nebo Strana Zelených. Piráti se snaží být liberální středová levice.
Typickým levicovým zákonem může být například nařízení o progresivním zdanění. To znamená, že bohatší lidé by místo 15% daně platili třeba 20% daň z příjmů. To taky není zrovna hezká věc, uvážíme-li, co znamená procentní podíl…

Tak pravice je ta “pravá” nebo levice?

Nedá se jednoznačně říct, který z těchto přístupů je správný. Můžeme se ale podívat, jaký přístup vládne ve světě. Například poslední vláda premiéra Bohuslava Sobotky byla spíše levicová. Neboť ČSSD, která vyhrála poslední volby je levicová strana (už jen díky tomu, že si slovo “sociální” dala do jména). ANO Andreje Babiše se těžko pokládá na politické spekturm a KDU-ČSL je středová strana.

V Německu vyhrála volby CDU-CSU. To je spojení křesťanské demokracie a křesťansko-sociální unie. Tedy opět vláda spíše nakloněná doleva.

Na Slovensku vyhrál Smer, což je obdoba české ČSSD. V USA nyní vládou pravicoví Republikáni a ve Spojeném království vyhráli středopravicoví Konzervativci a druhá skončila levicová Labour party.

Tedy zjednodušeně by se dalo říct, že ve světě vyhrává střed politického spektra s mírným nakloněním doleva. Což dává smysl neb svět je zařízen tak, že je zde více chudších lidí než bohatých. Je zde více neschopných než schopný…

Volebním boj tedy bývá často prezentován jako souboj levice a pravice. V dnešní době se ale, podle mého názoru, opouští od tohoto poměrně primitivního rozřazení, neboť politické názory jsou až příliš pestré na to, aby se daly rozdělit do jednoosé stupnice zleva doprava. 
Daleko lepší mi přijde si politické strany rozřadit do Nolanova diagramu, který má dvě osy.
Na těcho osách najdeme ekonomickou svobodu a osobní svobodu.

Snad se dokážete na tomto grafu zorientovat.
Sám bych se zařadil zhruba do sféry liberalimus s tím, že si dovedu představit omezenou ekonomickou svobodu ve prospěch přerozdělování peněz k méně schopnější části populace od té schopnější.

Populismus

Rád bych se ještě podíval na termín, který je v poslední době velmi skloňován. Tím je populismus.

Populismus je zkrátka o tom, že říkám, co lidé zrovna chtějí slyšet a slibuji to, co zřejmě nedokážu splnit za účelem získání větší přízně voličů. Moc mě netrápí nějaká dlouhodobá politická ideologie a ohýbám své názory podle aktuální popularity ve společnosti. Neplatí na mě rozdělení na pravici nebo levici, protože si beru jen to, co se mi zrovna hodí.

Typický předvolební populismus je snižování daní nebo zvyšování sociálních dávek. To je přesně to, co provadí vládní ČSSD a ANO.

(Pozor! Osobní názor:) Jako populistickou stranu bychom mohli označit SPD Tomia Okamury. Je to hlavně kvůli osobě předsedy.
Ještě než rozjel projekt SPD, tak byl předsedou strany Úsvit přímé demokracie. Tahle strana prosazovala vystoupení z EU a vymýšlení bičů na politiky, kteří jsou zkázou republiky. Což je dozajista také líbivé téma.

Jakmile ale začalo být cool hejtovat uprchlíky, tak Tomio Okamura vyrazil s větrem za zády vstříc voličům a vyhlásil, že ochrání republiku před muslimskými imigranty, či před multikulturalismem.
To samozřejmě sedí od někoho, kdo oblékl svojí ženu do hidžábu. Nebo vystupoval jako ambasador v roce 2008 při akci “Evropský rok multikulturního dialogu”. Je skutku zvláštní, že tento člověk, jakmile vstoupil do politiky takle rychle otočil kormidlem.
Už jen bonbonkem je, že Úsvit přímé demokracie, který Tomio Okamura opustil po jeho údajném vytunelování jeho osobou, se rozhodl jít do koalice se stranou Blok proti islamizaci slavného entomologa Martina Konvičky.

Takhle nějak bych definoval populistu. Je to tedy člověk, který řekne cokoliv jen aby se dostal k hlasům voličů a tedy i k moci (Okamura vyhlašuje, že nechce být mimo vládní koalici a je na co se těšit, když se podíváme na kvalitu jeho odborníků).

Populismus je nebezpečný jev, který využívá slabost lidí, kterou je nezájem o aktuální politické dění.
Proto ještě jednou opakuji — pokud je nepovinné jít k volbám, tak je i přes to povinné se zajímat o to, kdo mi chce vládnout, neboť můj nezájem pouze vede k horší vládě.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.