Wat is de definitie
van succes?

Een beschouwing door Mirjam Spitholt


Inc. geeft je een blik achter de schermen waar we werken aan organisatie- en conceptontwikkeling. Mirjam Spitholt heeft 25 jaar ervaring in het onderwijs, is van origine bedrijfseconoom en heeft het vak gelukskunde ontwikkeld. Als 1 van onze inspiratiebronnen, schreef ze een gastblog over de definitie van succes.

Of je nu jonge ambitieuze studenten vraagt of mensen uit de business: wat wens jij jezelf toe in de toekomst? Dan is het woord succes veelal een toverwoord. Voor vele mensen is succes een nobel streven. Het vreemde is, dat we vervolgens vaak niet goed weten wat onze definitie van succes is. Dit is kenmerkend voor deze tijd. Denk bijvoorbeeld aan de slogan van Nike: “Just do it.” Ook uitspraken als “You can make it”, “Go for it” verwijzen naar iets dat je nog wel even moet definiëren. Want wat is de “it” waar we met zijn allen naar toe aan het rennen zijn?

Mirjam Spiltholt is bedrijfseconoom en heeft het vak gelukskunde ontwikkeld.

We waren nog nooit zo druk, zo welvarend, maar zeker niet gelukkiger, toont onderzoek aan. Waar streven we met zijn allen eigenlijk naar? We zijn zo vaak on the go. “Shop to go”, “Wok to go”, zelfs “Meditaties to go”.

Hoeveel tijd besteed jij gemiddeld op een dag aan taken? Ik ervaar dat heel veel mensen uitkomen bij een percentage ergens rond de 80%. Want hoe vaak worden we niet geleefd door de waan van de dag. De mail regeert en dicteert, als je er niet ’mindful’ instaat. Zo vaak heb ik allerlei plannen met mijn dag, maar als je niet oppast heeft de mail hele andere dingen voor mij in petto. Opgelucht haal ik adem als van de 40 mailtjes er 6 reclame-mailtjes zijn: “Pfff effe geen opdrachten, hooguit dat ze willen dat ik iets bestel.” En als ik niet oppas, doe ik dat ook nog!

Er blijft dan een percentage rond de 15% van onze tijd over voor relaties. Terwijl je daar zoveel voldoening uithaalt. Echt in verbinding zijn met mensen, daar moet je bewust aandacht aan besteden. Vaak zit dat niet eens in de kwantiteit van de aandacht maar in de kwaliteit. Quality-time met je collega’s, samen lunchen, kop koffie drinken of een goed gesprek over wat hun definitie van succes is. Het tegenstrijdige is dat juist deze gesprekken vaak het meest opleveren.

Je ziet dan dat mensen elkaars taken over willen nemen, omdat ze zien waar hun kwaliteiten en zwaktes liggen en dat collega’s het graag voor elkaar over hebben om iets voor de ander te doen. Ieder zijn specialiteit en liefde voor het vak. Slechts een zeer klein deel van onze tijd steken we in visie. Laat dat nu net het onderdeel zijn waar de definitie van succes ook te vinden is.

Veronderstel dat je per dag 10 minuten extra tijd neemt om na te denken over je visie, na te denken over je reden van bestaan, na te denken over wat jij te geven hebt in de organisatie, na te denken over wat succes is. Dan heb je zo’n 2% extra visie in je dag en misschien heb je wel heel veel tijd over en geeft het zelfs meer voldoening. Je rent immers dan niet langer meer in cirkels rond, busy, busy, busy, busy, busy, dead!

Wat is dan een goede definitie van succes?

Ik heb het voorrecht gehad om bij professor dr. Robert Holden een training te mogen volgen in Londen over de intelligentie van succes. Hij is de coach van de leiders van Dove, The Body Shop, Heinz, Coca Cola en veel meer mooie bedrijven. Er waren allemaal CEO’s van over de hele wereld. Wij hadden als opdracht om onze definitie van succes te formuleren. Dat deelden we vervolgens met elkaar. De echte snelle zakenjongens spraken over bepaalde percentages winstverhoging of omzetverhoging. Streng werden ze door Robert Holden teruggefloten: “Denken jullie dat dat uiteindelijk een bevredigend gevoel zou opleveren?”

“Het smaakt waarschijnlijk alleen maar naar meer…”

Succes gaat niet over veel en meer doen, maar over dat doen wat waarde heeft. Uiteindelijk kwamen we er allemaal achter: als er in jouw definitie van succes het woord liefde of geluk ontbreekt, zoek dan een andere definitie!

Liefde en geluk is namelijk het grootste goed dat hier op aarde is. Het is onze originele staat van zijn. Zo worden we geboren, maar naarmate we ouder worden komt er steeds meer schaduw over dit bewustzijn en vergeten we waar het om draait in het leven. Het is net als met de zon, die schijnt ook elke dag, maar we zien hem lang niet altijd omdat er soms wolken zijn.

Ik daag jou, de lezer, uit om jouw unieke definitie van succes te verwoorden. Dit kun je eveneens prachtig doen met (een afdeling binnen) jouw bedrijf. Als je dat immers helder hebt, dan weet een ieder welke kant je gezamenlijk op wil. Het reist immers een stuk prettiger als je je innerlijke TomTom hebt ingesteld. Vergeet ondertussen niet van het onderweg zijn te genieten!

Succes is not the key to happiness
Happiness is the key to succes
If you love what you are doing
Then you will be successful

Mijn definitie van succes is: Zoveel mogelijk mensen eraan herinneren, inclusief mijzelf, dat we liefde en geluk zijn, zodat we weer stralen en ons geluk een cadeau voor de wereld is. Daarmee geven wij anderen de permissie ook te schijnen!

Happy week!
Mirjam Spitholt.

Voor meer inspiratie zie www.mirjamspitholt.nl

Inc. helpt sinds 2011 organisaties om aangesloten te blijven bij de veranderende wereld en de brug te maken naar de dagelijkse praktijk. Onze manier van denken en werken zorgt voor vernieuwing en beweging op gebied van innovatie, strategie en management. Wil je meer weten of een afspraak met een van ons maken? Neem contact op via hallo@incmerkbeleving.nl


Like what you read? Give INC a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.