Teknolojik gelişmeleri takip etme döngüm

İşe giderken Kindle üzerinde okumalar yapıyorum. Bunlar genellikle, chrome extension ile Kindle’a gönderdiğim veya kendim bizzat e-mail üzerinden yüklediğim makale, döküman vs... oluyor.

Bilgisayar başına geçince ise kontrol ettiğim bir listem var.

Link: https://gist.github.com/volkan/39175b63ab586af5ba27c55c11314f63

Bu listeye hızlıca göz atıyorum. Takip ettiğim her sayfa çok önemli olmayabilir ama bir yandan da bazı konularda fikir veriyor.
Bu sayfalarda, eğer uzun bir yazı varsa ve vaktim yoksa Kindle’a gönderiyorum. Kindle ile ertesi günlerde okuyorum.

Ek olarak, gün içinde medium üzerinde abone olduğum kanallardan gelen bildirimler olursa onlara vaktim varsa göz atıyorum, yoksa getpocket.com’a gönderip bir sonraki gün okuyorum.
Liste burada: https://medium.com/@volkana

Son olarak https://stackoverflow.com/tags üzerinde takip ettiğim email ile gelen tags var. Ancak buraya pek bakamıyorum. Email ile takip etme konusunda çok başarılı değilim.

Sonuç olarak Google Reader gittikten sonra takip süreçlerimi bu şekilde yönetiyorum. twitter ve YouTube üzerinden takip ettiğim kişi ve sayfaları bu listeye katmıyorum. Şimdilik ana takipler bu verdiklerim üzerinden gidiyor.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store