Перестаньте переслідувати лікарів!
Natalya Kropyvnytska
425

Наталю! Наші колеги з Червонограда хотіли б опублікувати вашу статтю у місцевих виданнях. Чи можна просити вашого дозволу на це? Прошу відповісти тут або на е-майл ult1910@gmail.com

З повагою Володимир Семенів, УЛТ у Львові

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.