Vanaf het moment dat Trump aankondigde dat hij in de race was voor het presidentschap ben ik verslaafd aan zijn extreme standpunten, ongenuanceerde tweets en alle grappen die daarover worden gemaakt. Iedere ochtend maak ik even een rondje Facebook en binnen- en buitenlandse media om te zien wat hij nu…

2016 was een feestje voor ons marketing vakgebied. Bedrijven hebben klantwaarde en fact based marketing steeds vaker op de agenda staan. Daarnaast is er het besef dat deze ontwikkelingen alleen slagen als je zowel op organisatorisch als op technisch vlak schakelt. Maar wat staat er in 2017 te gebeuren?

Van…

Michiel Van Gaalen

Freelance Salesforce consultant | Proud dad | Home Cook | Perfect Lover. Writes about Marketing, technology & food in Dutch & English

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store