Hãng phong cách túi xách hàng đầu hiện nay Marc Jacobs đã có một màn ra mắt sản phẩm
đồng hồ sáng tạo làm cho mãn nhãn bất cứ người nào trong giới chiêu tập điệu. Sản phẩm là sự phối hợp
giữa Marc Jacobs và hãng công nghệ Sony.
https://www.facebook.com/Vong-deo-tay-thong-minh-Sotate-102680290515737/