Získejte emoční odezvu na svůj produkt pomocí Product Reaction Cards

Pokud hledáte způsob, jak zjistit, co cítí lidé při použití vašeho produktu, může se vám hodit metoda Product Reaction Cards. Vymysleli ji už v roce 2002 UX designéři z Microsoftu a já ji objevil v roce 2011 a od té doby mi nesčetněkrát pomohla.

Nejvíc se hodí na závěr testování použitelnosti lépe, abychom pochopili klíčové momenty zážitku účastníka. A díky tomu mohli lépe produkt vylepšit.

Na tohle téma byla také 19. února na konferenci UXZ.cz moje přednáška. Pokud jste ji nestihli živě, nebo si ji chcete jen připomenout, můžete si prolistovat slajdy mé prezentace (s vloženými poznámkami pro přednášejícího).

Další informace o Product reaction cards najdete v následujících článcích a prezentacích:

Otázky? Rád na ně odpovím. Napište mi na petr.stedry@2fresh.cz

--

--

Curious person. Informavore. Designing the future of access @ 2N and our UX team. Helping new designers grow at UXWell.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Petr Stedry

Curious person. Informavore. Designing the future of access @ 2N and our UX team. Helping new designers grow at UXWell.