LẤY SỐ THỨ TỰ TRONG NGÂN HÀNG

Hannvu
Hannvu
Jan 15 · 2 min read

Lấy số thứ tự trong ngân hàng là hệ thống giúp các đơn vị ngân hàng trong quy trình phục vụ khách hàng tại các quầy giao dịch. Là hệ thống xếp hàng tự động hay còn gọi là hệ thống rút phiếu tự động, lấy số tự động, in số tự động, cấp số tự động, lấy số thứ tự. Đã được ứng dụng rộng rãi tại nhiều đơn vị trên cả nước: techcombank, seabank, sacombank, …

ATPro Corp chuyên thiết kế, sản xuất và cung cấp hệ thống xếp hàng tự động hơn 10 năm, với bề dày kinh nghiệm cũng như sự đa dạng trong sản phẩm , chúng tôi tự tin mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm ổn định về chất lượng, giá cả, thẩm mỹ về mẫu mã, chuyên nghiệp về dịch vụ.

Hệ thống lấy số thứ tự trong ngân hàng gồm:

Máy in phiếu thứ tự

Máy bấm số thứ tự

Bảng led hiển thị số thứ tự

Màn hình LCD

Hệ thống âm thanh

Phần mềm điều khiển.

Quý khách tham khảo: Hệ thống lấy số thứ tự tại ngân hàng.

Một số hình ảnh sản phẩm của chúng tôi.

Điểm đặc biệt nhất của hệ thống này chính là khả năng tích hợp được nhiều chức năng. Cho phép linh hoạt lắp ráp và thay đổi theo mong muốn và nhu cầu cần thiết của mỗi đơn vị vận hành. Tùy thuộc vào từng mô hình kinh doanh của đơn vị mà ATPro sẽ tư vấn chọn hệ thống phù hợp tránh lãng phí chi phí. Khi mà đơn vị muốn mở rộng kinh doanh, chúng tôi sẽ tích hợp thêm chức năng phù hợp với mong muốn của quý khách.

Thông tin liên hệ:

Văn phòng giao dịch: 60 — Đường số 1, P.Tân Thành, Q.Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam

Nhà xưởng :732–734 Nguyễn Văn Linh, P.Trường Quang Trọng, Tp.Quảng Ngãi

Web : http://icall.asia

HOTLINE: 0909.768.937–0934.983.533

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade