Wat zijn laboratorium ontwikkelde diamanten?

Het woord diamant komt van het Grieks woord Adamas, en betekent onoverwinnelijk en ontembaar. De natuur is echter bijzonder kwetsbaar en de ontginning van geologische diamanten beschadigt vaak lokale ecosystemen. Onze Vow diamanten bieden diamantliefhebbers een duurzaam - en even echt - alternatief.

Een diamant is voor altijd
Sinds de ontdekking van de mijnen in Zuid-Afrika in de late 19de eeuw zijn diamanten erg populair. In 1880 creëerde Tiffany de bekende “six-prong setting” en in 1940 verhief de campagne “A diamond is forever” van De Beer de diamanten ring tot de perfecte verlovingsring. Vandaag kiezen veel vrouwen bewust voor laboratorium ontwikkelde diamanten omdat - hoewel diamanten voor altijd zijn - de ontginning van natuurlijke diamanten een eindig verhaal is.

© De Beer

Wat zijn laboratorium ontwikkelde diamanten?
Natuurlijke diamanten ontstaan diep onder de aardkorst waar de druk en temperaturen extreem hoog zijn - laboratorium ontwikkelde diamanten daarentegen groeien vanzelfsprekend in een laboratorium. 60 jaar lang hebben professionele laboranten zich toegelegd op het ontwikkelen van een techniek die de magie van de natuur precies nabootst.

Vandaag groeien er in laboratoriums echte diamanten die groter zijn dan 1 karaat. De diamanten zijn van uitzonderlijk hoge kwaliteit en wegens hun duurzame elegantie gegeerd bij vooruitstrevende juweliers.

Geologische diamanten doen er vele miljarden jaren over om te groeien, terwijl laboratorium diamanten veel sneller groeien. Hoewel ze in een gecontroleerde omgeving groeien, delen deze diamanten dezelfde kristalstructuur en fysische en chemische eigenschappen als ontgonnen diamanten.

Wat is het verschil?
Vow diamanten hebben allemaal klasse type IIa en behoren tot de zeldzaamste groep diamanten: slechts 2% van de geologische diamanten is zo puur. Zelfs voor een expert met een microscoop is het onmogelijk om het verschil te zien.

Beide diamantsoorten groeien uit echte koolstof kristallen; het enige verschil is hun oorsprong. Vandaag kunnen enkel gemmologische instituten zoals GIA, HRD en IGI het verschil detecteren met hun high-end laboratoriumapparatuur.

Elke Vow diamant beschikt over een certificaat, en de diamant zelf is laser-gegraveerd met het certificaatnummer en de woorden ‘lab grown’.

Waarom zijn laboratorium ontwikkelde diamanten minder duur?
Hoewel ze dezelfde eigenschappen, kwaliteit en schittering hebben, kunnen laboratorium diamanten tot wel 30% goedkoper zijn omdat ze makkelijker te verkrijgen zijn. Dankzij hun regelmatige vorm vertonen laboratorium ontwikkelde diamanten na het slijpen minder verlies in karaat; je krijgt dus een grotere diamant voor je geld. In de natuur zijn de geliefde roze en blauwe fancy coloured diamanten een echte zeldzaamheid. Hun laboratorium tegenhangers zijn echter even uniek en een droom binnen handbereik omdat ze iets betaalbaarder zijn, zowel voor consumenten als juweelontwerpers.

Maar vergis je niet: diamanten die groeien in een laboratorium zijn niet goedkoop omdat ze op dezelfde manier als geologische diamanten geslepen en gepolijst worden. Bovendien worden ze beoordeeld volgens dezelfde standaarden. De prijs is ook hier afhankelijk van de vorm én de 4 C’s (carat, cut, colour en clarity).

Waarom kiezen voor een laboratorium ontwikkelde diamant?
Het ontginnen van diamanten laat een grote ecologische voetafdruk na en kwets vaak lokale ecosystemen. Hoewel conflictvrije diamanten met het Kimberley Process certificaat de regel zijn, zijn er nog steeds mensen slachtoffer van oneerlijke diamandjagers en dat raakt ons. Laboratorium ontwikkelde diamanten daarentegen zijn een duurzame keuze. Ze geven toekomstige generaties van mensen - en dieren - de nodige middelen om te leven en zorgen ervoor dat je belofte twee keer telt. Is dat niet het meest eervolle geschenk?

Droom je van een sociaal verantwoorde diamant of wil je graag meer informatie? Volg ons op Facebook, en aarzel niet om ons te contacteren. We helpen je graag.

Like what you read? Give Vow a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.