ท่าเริ่มใช้ JavaEE (tomee) และ maven

  1. mvn archetype:generate -DarchetypeGroupId=org.apache.openejb.maven -DarchetypeArtifactId=tomee-webapp-archetype -DarchetypeVersion=1.7.4
  2. กรอกฟอร์มไปเรื่อย ๆ
  3. cd เข้า folder ที่สร้างใหม่
  4. mvn package tomee:run
  5. ใช้เว็บได้แล้ว