Giới thiệu sơ lượt October CMS — Best Laravel CMS

October CMS là gì? Nếu bạn chưa nghe đến Octorber CMS thì đây là hệ quản trị nội dung ( Content Manager System ) được phát triển trên nền tảng Framework Laravel nổi tiếng. Là một CMS đa năng mạnh mẽ cho phép developer có thể thiết kế một website một cách nhanh chóng với khả năng tùy biến cao. October được viết dựa trên nền tảng Laravel Framework vì vậy nếu bạn đã quen thuộc với Laravel thì việc bắt đầu với October sẽ rất dễ dàng.

Laravel CMS mạnh mẽ — October CMS