İnternet’in Öz Evladı: Aaron Swartz’ın Hikayesi

JSTOR[* *]’dan 4 milyona yakın makaleyi bilgisayarına indirip halka açık hale getirmiş ve bundan dolayı “bilgi korsanlığı” ve “yasadışı dosya indirim” gibi ağır suçlardan hakkında dava açılan Aaron Swartz[*]’ın hikayesi. İzleyin, izlettirin!

Like what you read? Give vtokmak a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.