Vũ Ngọc Thiện

Vũ Ngọc Thiện

Tôi làm thuê chuyên nghiệp và tôi làm chủ công việc của mình!