Arduino ile Uzaktan Kontrol Edilebilir Lamba

Mutlu Son


Her şey nasıl başladı ?

Aslında sorun gece yatakdan kalkıp ışığı kapatmak zorunda kalmak ile başladı. İçimden geçenler şöyleydi: “ Bi’ kumanda olsada şunu uzaktan kapatsam.”

Gizli Kahraman

Şimdi bize neler gerekiyor?

 • Arduino
 • 5V One Way Röle
 • IR Receiver
 • Erkek Fiş / Dişi Fiş
 • 3 x 0.75 Kablo
 • 2.5 Klemens ( Direk bağlantı için gerekli değil )
 • 6 Tane Erkek-Dişi Jumper Kablo

Haydi Başlayalım!

1 — IR Reciver modülümüzü bağlayalım

 • GND bacağını arduino GND bacağına
 • VNC bacağını arduino 5V bacağına
 • IN bacağını arduino 11 nolu pine bağlıyoruz.

2 — 5V Röle modülümüzü bağlayalım

 • GND bacağını arduino GND bacağına
 • VNC bacağını arduino 5V bacağına
 • IN bacağını arduino 6 nolu pine bağlıyoruz
 • C Portuna elektrik prizinden gelen fazı
 • NO Portuna dönüşü bağlıyoruz

3 — Yazılım

Burda IRremote adlı kütaphane kullanıyoruz, butonlarla iletişim kurabilmek için IRrecvDemo örneği kullanarak butonların hex kodunu öğreniyoruz.

Yazılımını arduinoya yükledikten sonra proje hazır!

Okuduğunuz için teşekkürler, alkışı eksik etmeyin :)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.