KOSGEB Gerçekten 50 Bin TL Hibe Veriyor mu?
Basar Kaya
24018

Yazıda bahsi geçmeyen sabır sınayan birkaç şeyden bahsetmek isterim;

  • Ankara’daki KOSGEB merkezine gittiğinizde (ki birçok defa gitmeniz gerekecek çünkü telefonlar açılmıyor, açılsa da iş olduğu anlaşıldığı anda kapanıp tekrar açılmamak üzere kapatılıyor) danışmanınızı yerinde bulamayacaksınız. Bunun çeşitli sebepleri olabilir: Bitmek bilmeyen izinlerini kullanıyor olabilirler, uzuuuun öğle aralarından dönmemiş olabilirler, veya arka bahçeye kurdukları tavuk kümesinde vakit geçirmekte olabilirler. Bu noktada pes etmezseniz yaşananları ben bilmiyorum. Mutlaka çeşitli zorluklar vardır. :)
Like what you read? Give Onur Şentüre a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.