Talna klimatska naprava elegantnih oblik in s pestro izbiro funkcij.

Elegantna oblika

»Mitsubishi Electric« predstavlja inovativno talno klimatsko napravo, mešanico poenostavljenih oblik in raznovrstnih funkcij. Zasnovana je z namenom, da ostanejo sobne stene proste ter da nudi ugoden hlad poleti in prijetno toploto pozimi. Njena bleščeče bela barva zagotavlja prestižen izgled, ki se brezhibno ujema z vsakim prostorom. Ko je klimatska naprava izklopljena ostaneta zgornji in spodnji odvod zraka zaprta, tako da naprava daje izgled prefinjenosti in elegance. Izredna klimatska naprava, ki bo poudarila elegantnost vašega doma in mu dala poseben pečat.

Matteo Rabinho

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store