اسلام،خاورمیانه‌وفاشیسم

👉 @Teltagram 👈

‌اومبرتو‌اکو ‌در ‌سخنرانی ‌خود ‌در ‌دانشگاه ‌کلمبیا ‌چهارده ‌ویژگی ‌برای ‌آن‌چه ‌که اورفاشیسم ‌(‌‌‌فاشیسم ‌جاودانه) ‌می‌خواند ‌ذکر‌کرد.

قسمت یازدهم: “نقش ‌زنان”

و‌همچنین ‌در ‌احادیث ‌فراوان ‌دیگری ‌که ‌مبنای ‌شریعت ‌اسلام ‌هستند ‌می‌خوانیم ‌که ‌نقش ‌زنان ‌این ‌است ‌که ‌در‌خانه ‌بمانند ‌و ‌ ‌گوش ‌به ‌فرمان ‌باشند ‌(که ‌این ‌وظیفه‌ای ‌دینی ‌است) ‌تا ‌مرد ‌از ‌وجودشان ‌مطمئن ‌باشد. ‌این‌هم ‌چند ‌نمونه ‌از ‌این ‌قبیل ‌احادیث:

اگر ‌من ‌می‌توانستم ‌فرمان ‌دهم ‌که ‌کسی ‌غیر ‌خدا ‌جلو ‌شخص ‌دیگری ‌به ‌سجده ‌بیافتند، ‌مسلماً ‌فرمان ‌می ‌دادم ‌که ‌زنان ‌در ‌مقابل ‌شوهران ‌شان ‌سجده ‌کنند… ‌زنی ‌که ‌وظایف ‌خود ‌را ‌در ‌قبال ‌شوهر ‌انجام ‌ندهد، ‌وظایف ‌خود ‌در ‌قبال ‌خدا ‌انجام ‌نتواند ‌داد.

زنی ‌که ‌بمیرد ‌و ‌شوهرش ‌از ‌او ‌راضی ‌نباشد ‌به ‌بهشت ‌نمی‌رود.

زن ‌هرگز ‌نباید ‌از ‌برآوردن ‌کام ‌شوهر ‌سرپیچی ‌کند، ‌حتی ‌اگر ‌بر ‌زین ‌شتر ‌باشد.

در ‌خواب ‌جهنم ‌را ‌دیدم ‌و ‌دیدم ‌که ‌بیش ‌از ‌همه ‌از ‌زنان ‌ناسپاس ‌آکنده ‌است. ‌”آیا ‌در ‌برابر ‌خدا ‌ناسپاس ‌بودند؟” ‌نه ‌بلکه ‌در ‌برابر ‌آنچه ‌شوهران ‌شان ‌به ‌آنها ‌داده ‌بودند ‌ناسپاس ‌بودند.

سه‌چیز ‌بدشگونی ‌دارد: ‌خانه، ‌زن ‌و ‌اسب.

مردمی ‌که ‌اسرارشان ‌را ‌به ‌زنان ‌گفتند ‌هرگز ‌موفق ‌نگشتند. ‌

غزالی ‌(۱۰۵۸- ‌۱۱۱۱) ‌که ‌پروفسور ‌مونتگومری‌وات ‌او ‌را ‌بزرگ‌ترین ‌مسلمان ‌پس‌از ‌محمد ‌توصیف ‌می‌کند ‌در ‌کتاب ‌”احیای ‌علوم ‌الدین” ‌نقش ‌زن ‌را ‌چنین ‌تعریف ‌می‌کند: “زن ‌باید ‌در ‌خانه ‌بماند ‌و ‌به ‌ریسندگی‌اش ‌مشغول ‌باشد؛ ‌نباید ‌مرتب ‌از ‌خانه ‌بیرون ‌شود ‌و ‌نباید ‌زیاده ‌با ‌معلومات ‌باشد؛ ‌و ‌نباید ‌با ‌همسایگان ‌مراوده ‌داشته ‌باشد؛ ‌و ‌مگر ‌در‌مواقع ‌مطلقاً ‌ضروری ‌نباید ‌همسایه ‌را ‌ملاقات ‌کند؛ ‌زن ‌باید ‌مراقب ‌شوهرش ‌باشد ‌و ‌در‌حضور ‌و ‌غیاب ‌شوهر ‌احترام ‌او ‌را ‌نگه‌دارد ‌و ‌بکوشد ‌رضای ‌شوهر ‌را ‌برآورد؛ ‌نباید ‌شوهر ‌را ‌بفریبد ‌یا ‌از ‌او ‌زیاده ‌پول ‌بستاند؛ ‌نباید ‌بی‌اذن ‌شوهر ‌خانه ‌را ‌ترک ‌کند ‌و ‌اگر ‌اذن ‌دارد ‌باید ‌در ‌خفا ‌بیرون ‌شود. ‌باید ‌جامه‌ی ‌کهنه ‌بپوشد ‌و ‌شوارع ‌و ‌کوچه‌های ‌خلوت ‌را ‌بپیماید؛ ‌از ‌بازارها ‌بپرهیزد ‌و ‌هرگز ‌نامحرم ‌صدای ‌او ‌را ‌نشنود ‌یا ‌او ‌را ‌نشناسد؛ ‌حتی ‌در‌وقت ‌نیاز ‌نباید ‌با ‌دوستانش ‌درباره‌ی ‌شوهر ‌خود ‌سخن ‌بگوید… ‌تنها ‌دلواپسی‌اش ‌باید ‌عفت ‌خود، ‌خانه ‌و ‌عبادات‌اش ‌باشد. ‌اگر ‌در‌غیاب ‌شوهر، ‌یکی‌از ‌دوستان ‌شوهر ‌آمد، ‌زن ‌برای ‌حفظ ‌امنیت ‌خود ‌و ‌شرف ‌شوهر ‌نباید ‌در ‌بگشاید ‌و ‌یا ‌دق‌الباب ‌را ‌پاسخ‌دهد. ‌زن ‌باید ‌همواره ‌به‌کام ‌جنسی ‌که ‌شوهر ‌به ‌او ‌می‌رساند ‌خشنود‌باشد. ‌زن ‌باید ‌همواره ‌پاکیزه ‌و‌ ‌آماده‌ی ‌برآوردن ‌کام ‌شوهر‌باشد.”

آن‌گاه ‌الاهیدان ‌بزرگ ‌به‌همه‌ی ‌مردان ‌هشدار ‌می‌دهد ‌که ‌مراقب ‌زنان ‌باشند ‌چرا ‌که “مکرشان ‌فراوان ‌است ‌و ‌خبث‌شان ‌مهلک؛ ‌اخلاق‌شان ‌تباه ‌است ‌و ‌روح‌شان ‌پست.”

و‌سپس ‌غزالی ‌می‌نالد ‌که: “واقع‌امر ‌این ‌است ‌که ‌همه‌ی ‌محکمه‌ها، ‌بدبختی‌ها ‌و ‌اندوه‌هایی ‌که ‌مرد ‌بدان ‌دچار ‌می‌شود ‌از ‌جانب ‌زنان ‌است.”

غزالی ‌در ‌کتاب ‌نصیحت ‌الملوک ‌خود ‌تمام ‌رنج‌هایی ‌را ‌که ‌زنان ‌باید ‌به‌خاطر ‌بدرفتاری ‌حوا ‌در‌باغ ‌عدن ‌تحمل ‌کنند ‌چنین ‌خلاصه ‌می‌کند: “و ‌خصایصی ‌که ‌خداوند ‌متعال ‌زنان ‌را ‌با ‌آن ‌سزا ‌داده ‌بدین ‌قرار‌اند: ‌”هنگامی ‌که ‌حوا ‌میوه‌ی ‌ممنوعه‌ی ‌باغ ‌عدن ‌را ‌خورد ‌، ‌خداوند ‌متعال ‌زنان ‌را ‌به ‌هجده ‌چیز ‌سزا‌داد: ‌(۱) ‌حیض؛ ‌(۲) ‌زائیدن؛ ‌(۳) ‌جدایی ‌از ‌والدین ‌و ‌ازدواج ‌با ‌بیگانه؛ ‌(۴) ‌بارداری ‌(۵) ‌چیرگی ‌نداشتن بر‌نفس؛ ‌(۶) ‌سهم ‌کمتر ‌از ‌ارث؛ ‌(۷) ‌قابلیت ‌مطلقه ‌شدن ‌و ‌عدم ‌قابلیت ‌طلاق ‌دادن؛ ‌(۸) ‌این‌که ‌مرد ‌مجاز ‌است ‌که ‌چهار‌همسر ‌اختیار ‌کند ‌اما ‌زن ‌باید ‌فقط ‌یک ‌شوهر ‌داشته ‌باشد؛ ‌(۹) ‌اینکه ‌زن ‌باید ‌در‌عزلت ‌خانه ‌باشد؛ ‌(۱۰) ‌اینکه ‌زن ‌در ‌خانه ‌هم ‌باید ‌سر‌خود ‌را ‌پوشیده ‌بدارد؛ ‌(۱۱) ‌اینکه ‌شهادت ‌دو ‌زن ‌با ‌شهادت ‌یک ‌مرد ‌برابر ‌است؛ ‌(۱۲) ‌اینکه ‌زن ‌حق ‌ندارد ‌از ‌خانه ‌خارج ‌شود ‌مگر ‌در ‌معیت ‌یکی ‌از ‌اقارب؛ ‌(۱۳) ‌اینکه ‌پیش‌نماز ‌جمعه ‌و ‌نمازهای ‌اعیاد ‌و ‌نماز ‌میت ‌مردان ‌باشند ‌نه ‌زنان؛ ‌(۱۴) ‌ناشایستگی ‌زنان ‌برای ‌حکمرانی ‌و ‌قضاوت؛ ‌(۱۵) ‌اینکه ‌فضیلت ‌هزار ‌جزء ‌دارد ‌و ‌تنها ‌یک ‌جزء ‌آن ‌نزد ‌زنان ‌است ‌و ‌۹۹۹ ‌جزء ‌نزد ‌مردان؛ ‌(۱۶)… ‌(۱۷) ‌اینکه ‌اگر ‌شوهرشان ‌بمیرد ‌باید ‌پیش‌از ‌زواج ‌مجددد ‌عده‌ی ‌چهارماه ‌و ‌ده‌روزه ‌نگه‌دارند؛ ‌(۱۸) ‌اینکه ‌اگر ‌شوهر ‌طلاق‌شان ‌دهد ‌باید ‌پیش‌از ‌زواج ‌مجدد ‌عده‌ی ‌سه ‌ماهه ‌نگه‌دارند ‌یا ‌سه‌بار ‌حیض ‌کنند…”

‌ابن ‌ورّاق

ترجمه ‌ا.فرزام

“ادامه دارد”

👉 @Teltagram 👈