Slow is The New Fast

ท่ามกลางสังคมที่หมุนผ่านตัวเราเร็วขึ้นทุกวัน เราต่างใช้ชีวิตภายใต้กรอบของ เวลาและ สังคม รวมไปถึงชีวิตประจำวันที่เราต้องเร่งรีบไปซะทุกอย่าง บางครั้งการมุ่งไปข้างหน้าจนลืม รายละเอียดเรื่องราวระหว่างทางก็ใช่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีเสมอไปบางครั้งเราอาจพลาดบางอย่าง เล็กๆ น้อยๆ ที่เราต้องกลับมานั่งหวนคิดว่าเราได้ทำอะไรหายไประหว่างทาง Slow is The New Fast จึงเป็นเรื่องที่ทำให้เราเริ่มทบทวนกับตัวเอง เริ่มตั้งคำถาม ว่าเราเดินทางเร็วไปมั้ย หรือ ควรช้า หรือ ช้าแค่ไหน ความช้าจะเติมเต็มความสมบูรณ์ให้เราได้มั้ย การทานอาหารให้ช้าลง ช่วยให้เรารับรู้รสได้มากขึ้นมั้ย การหยุดมองสิ่งต่างๆผ่านตัวเราไป จะช่วยทำให้เราเข้าใจสิ่งต่างๆมากขึ้นมั้ย เรื่องนี้อาจจะไม่ได้มีคำตอบ แต่อาจจะต้องลองพิสูจน์ด้วยตัวของเราเอง Slow is the new fast

cr : Duangrit Bunnag