การใช้ GitHub เบื้องต้น

การใช้ Github เบื้องต้น โดยละเอียด

อย่างแรกที่ควรรู้ เบื้องต้น Github คืออะไร ?

Github คือ Version Control ตัวนึง แล้ว Version Control คืออะไร ?

ตอบ https://kmi.tl/Pqe6D

Dowload => https://git-scm.com/

 • เปิด Git Bash ขึ้นมา (ต้อง Dowload จากลิ้งด้านบนก่อน )

แล้วก็ไปที่ Directory ของ Project ของเรา โดยใช้ คำสั้ง “cd”

 • แล้วก็พิมคำสั้งตามนี้
 • “ git init ” คำสั่งนี้จะสร้างแฟ้มข้อมูลย่อยชื่อ .git ซึ่งเก็บแฟ้มโครงสร้างของ Git repository เปล่า ๆ ที่ยังไม่มีเนื้อหาใด
 • “git add * ” คำสั้งนี้ คือการเพิ่มไฟล์ทุกไฟล์ลงใน ข้อมูลย่อยชื่อ .git
 • “ git commit –m “save data” ” ก็คือการเก็บข้อมูลประวัติไฟล์ เรียกได้ว่าเป็นการ save version นั้นเอง

• ต่อไปเราจะนำขึ้นไป บน GitHub

เริ่มต้นใช้งาน

Create repository
 • เมื่อสร้าง Repository เรียบร้อยแล้วก็จะได้ลิ้ง Github มา

แล้วก็ใช้คำสั้งต่อไปนี้ เพื่อนำข้อมูลขึ้นบน Server GitHub

 • “git remote add origin {ลิ้ง}” คำสั้งนี้เป็นการบอกที่อยู่ของ server ที่จะอัพข้อมูลขึ้นไป
 • “git push -u origin master ” คำสั้งนี้เป็นการนำไฟล์อัพขึ้นไปบน server ที่ master (คำสั้งนี้ใช้ครั้งเดียว ครั้งต่อไปใช้แค่ git push)

Option

 • “git clone {ลิ้ง}” คือการโหลดข้อมูลจาก ลิ้ง git ลงมา
 • “git pull” คือการอัพเดพข้อมูลโปรเจคลงมาในเครื่องเรา ให้ตรงกับบน server
 • “git status” ไว้เช็คสถานะ