ดร.วรรณกร กิจจะ สาขาวิชาอุตสาหกรรมชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวหรือโมโนแซคคาร์ไรด์ เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของคาร์โบไฮเดรต จัดว่าเป็นน้ำตาลอย่างง่าย และเป็นโมเลกุลพื้นฐานของคาร์โบไฮเดรตชนิดอื่น ๆ มอโนแซ็กคาไรด์ทุกชนิดมีรสหวานและละลายน้ำได้ดี สูตรเคมีทั่วไปของมอโนแซ็กคาไรด์ คือ (CH2O)n เมื่อ n คือ จำนวนอะตอมของธาตุคาร์บอน น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวที่พบตามธรรมชาติมักมีจำนวนอะตอมของธาตุคาร์บอนตั้งแต่ 3 ขึ้นไป ตัวอย่างน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว (ตารางที่…

น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว (Monosaccharide)
น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว (Monosaccharide)

น้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่ามหาศาล มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ทั้ง มนุษย์ สัตว์ และพืช ถ้าขาดน้ำเมื่อใดก็เป็นการยากที่มนุษย์ สัตว์ และพืช จะดำรงชีวิตอยู่ได้นาน น้ำธรรมชาติมีส่วนเกี่ยวพันกับความเป็นอยู่ของมนุษย์และมีความต้องการใช้น้ำจำนวนมากทั้งในการอุปโภค บริโภค การประกอบอาชีพ เช่น การประมง เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม เป็นต้น ดังนั้นจึงควรช่วยกันรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติเหล่านี้ให้สะอาดอยู่เสมอ หากปล่อยให้สิ่งสกปรก เช่น ขยะ น้ำทิ้งต่าง ๆ ลงปะปนอยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติ จะทำให้แหล่งน้ำเหล่านั้นกลายเป็นน้ำเสียในภายหลัง ซึ่งน้ำเสียที่เกิดขึ้นก็จะเป็นอันตรายต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคน พืช และสัตว์ และอาจขยายเป็นบริเวณกว้างไกลออกไปทั้งชุมชนรอบ ๆ ได้ จึงควรมีกระบวนการในการบำบัดน้ำ เพื่อให้น้ำมีความสะอาดและปลอดภัยในการน้ำมาใช้…

กระบวนการในการบัดน้ำเสียด้วยอีเอ็มบอล (EM Ball)
กระบวนการในการบัดน้ำเสียด้วยอีเอ็มบอล (EM Ball)

ผลิตภัณฑ์นมหมัก (โยเกิร์ต) วรรณกร กิจจะ สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โยเกิร์ตเป็นผลิตภัณฑ์นมหมักที่มีความเป็นกรดสูงหรือมีรสเปรี้ยว การทำโยเกิรต์มีต้นกำเนิดมาจากแถบประเทศยุโรปในประเทศบัลแกเรีย โดยนำนมวัวหรือนมแพะมาต้มทิ้งไว้ให้เย็นลงพออุ่นแล้วเติมนมเปรี้ยวที่มีอยู่แล้วลงไป บ่มไว้ 8–10 ชั่วโมง จากนั้นหุ้มหม้อบรรจุนมด้วยขนสัตว์และเก็บไว้ในเตาอบเพื่อให้อุณหภูมิคงที่ประมาณ 40–45 องศาเซลเซียส จะได้โยเกิรต์ซึ่งเป็นน้ำนมที่มีลักษณะเป็นตะกอนหรือเป็นลิ่ม มีความหนืดสูง…

ผลิตภัณฑ์นมหมัก
ผลิตภัณฑ์นมหมัก