ถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก

Duangkmon Aunchai
Feb 13, 2017 · 2 min read
ที่มา:https://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=1470113869

สวัสดิดีเพื่อนๆ และผู้อ่านทุกๆท่านด้วยนะครับในอาทิตย์นี้ผมก็ได้นำสาระความรู้ดีๆมาให้เพื่อนๆได้อ่านกันอีกแล้วนะครับ ซึ่งเรื่องที่ผมจะนำมาพูดถึงก็คือเรื่องของ ถ้ำ ครับ

ถ้ำ คือโพรงที่ลึกเข้าไปในภูเขาหรือเป็นช่องที่เป็นโพรงลึกเข้าไปในพื้นดินหรือภูเขา มีขนาดใหญ่พอที่มนุษย์สามารถเข้าไปได้ เกิดขึ้นตามธรรมชาติ โดยทั่วไปถ้ำเกิดในหินปูนที่มีน้ำใต้ดินไหลผ่านกัดเซาะ ซึ่งมักพบตามภูเขาหินปูนหรือ ภูเขาชายฝั่งทะเลนอกจากนี้ยังมีถ้ำที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์อีกด้วย

ถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ในกลุ่มประเทศอาเซี่ยน ซึ่งก็คือประเทศเวียดนามนั้นเองโดยถ้ำนี้มีชื่อว่า Son Doong (ซันดอง)

ถ้ำ Son Doong (ซันดอง) ถ้ำโบราณอายุประมาณ 2–5 ล้านปี ที่ซุกซ่อนตัวอยู่ภายในหุบเขา ถูกพบโดยคนท้องถิ่นในปี 1991 แต่ยังไม่มีการเข้าไปสำรวจใดๆ เนื่องจากชาวบ้านพากันหวาดกลัวต่อเสียงประหลาดที่ดังจากข้างในถ้ำ กระทั่งในปี 2009 คณะสำรวจจากอังกฤษจึงได้เดินทางมาบุกเบิก และพบว่าเสียงประหลาดนั้นเกิดจากเสียงน้ำที่ไหลอยู่ภายในถ้ำนั่นเอง

ที่มา : www.culturedcreatures.com/vietnam-son-doong-cave/

ความยิ่งใหญ่สุดจินตนาการนี้ เกิดจากการที่กระแสน้ำจากแม่น้ำไหลกัดเซาะชั้นหินปูนที่อยู่ใต้ภูเขา เมื่อชั้นหินปูนถูกกร่อนมาอย่างยาวนานมันก็พังทลายลงเกิดเป็นโพรงถ้ำขนาดใหญ่ขึ้นมา ฟังดูเหมือนง่ายแต่กระบวนการทั้งหมดนี้กินเวลานับล้านปีเลยทีเดียว ถ้ำซันดองมีความกว้าง 200 เมตร สูง 150 เมตร และมีความยาวถึง 9 กิโลเมตร นอกจากนี้แล้วภายในถ้ำนั้นยังมีสภาพแวดล้อมที่น่าตื่นตาตื่นใจ ราวกับเป็นโลกอีกใบหนึ่งที่ยังไม่มีใครเคยสัมผัส เช่นผืนป่าที่อยู่ภายในถ้ำ หินงอกหินย้อย และไข่มุกถ้ำอีกด้วย

ที่มา : https://www.pinterest.com/readsidebyside/5–5-city-of-ember/
ที่มา : www.bloggang.com/mainblog.php?id=noplucifer&month=30–11–2013&group=2&gblog=3

ถ้ำซันดอง ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติ Phong Nha-Ke Bang จังหวัด Quang Binh ประเทศเวียดนาม ใกล้พรมแดนระหว่างประเทศเวียดนาม และลาว ภายในอุทยานแห่งชาตินี้ยังมีพื้นที่อีกมากมายที่นักสำรวจยังไปไม่ถึง อีกทั้งการสำรวจยังทำได้เฉพาะช่วงหน้าแล้งเท่านั้น

ถ้ำซันดองได้รับการบรรจุให้เป็นถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยสมาคม BCRA (British Cave Research Association) และได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในถ้ำที่สวยที่สุดในโลกโดย BBC

ส่วนถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในไทยได้แก่ ถ้ำพระวังแดง

ที่มา : park.dnp.go.th/visitor/scenicshow.php?id=192

ถ้ำพระวังแดง เป็นถ้ำที่ยาวและใหญ่เชื่อมต่อกันหลายถ้ำ มีความยาวประมาณ 12.5 กิโลเมตร ถือว่าเป็นถ้ำที่ยาวมาก ภายในถ้ำมีห้องโถงขนาดใหญ่มีหินงอกหินย้อยสวยงาม และมีลำห้วยอยู่ด้านล่างภายในลำห้วยมีสิ่งที่น่าสนใจเป็นปลาพันธุ์ใหม่หายาก คือ ปลาค้อถ้ำพระวังแดง หรือ ปลาไม่มีตาเนื่องจากอาศัยอยู่ในถ้ำเป็นเวลานานจนมีการปรับสภาพให้เหมาะแก่การดำรงชีวิตภายในถ้ำซึ่งไม่มีแสงเพียงพอ ลักษณะลำตัวยาว 15 เซนติเมตร หลังค่อม ริมฝีปากหนา ไม่มีตา แต่เห็นเป็นรอยเล็กๆ และมีติ่งหนังด้านหน้า ลำตัวสีชมพูอมเหลือง ปลาอีกพันธุ์หนึ่งที่พบในถ้ำนี้คือ ปลาถ้ำพลวง หรือ ปลาตาบอดมีลักษณะแตกต่างจากปลาพลวงชนิดอื่นๆ คือ มีตาเล็กและมีหนังบางๆ หุ้มโดยรอบดวงตา ริมฝีปากหนา มีหนวด 2 คู่ หลังโค้งมนมีเกล็ดบางตัวสีชมพูจางปนกับสีเทาอ่อนๆ ยาวประมาณ 40 เซนติเมตร

ที่มา : www.fisheries.go.th/it-database/fish/product.php?CatID=8

การเข้าไปเที่ยวชมภายในถ้ำควรติดต่อเจ้าหน้าที่นำทางที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง (หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงที่ 5) เพื่อหลีกเลี่ยงอันตายหรือพลัดหลง

เป็นยังไงมั่งครับ กับความรู้ที่ผมนำมาเสนอน่าอัศจรรย์ใช่ไหมละครับแล้วในอาทิตย์หน้าจะนำสาระความรู้ดีๆมาให้อ่านกันอีกนะครับบ๊าย บ่าย

  Duangkmon Aunchai

  Written by

  m.2/1 no.18

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade