Transition Bro Gwaun Abergwaun ydy’r lle, diffyg amser mam i’w fab ydy’r golygfa. Rwy’n ei weld e’n chwilio am y geiriau, ei angen hi i ‘neud y golchi, ac dwi’n teimlo eu rhwystredigaeth.

Image for post
Image for post
Gwilio tamaid o theatr fforwm am newid yr hinsawdd © Karel Mujica

Rydym yn dechrau’r Gweithdy Sgyrsiau Newid yr Hinsawdd wedi annog i ffeindio awgrymiadau ac atebion creadigol i’w rhwystr cyfarthrubu. Pam does ganddo fe ddim y geiriau? Pam does ganddo hi ddim yr amser? Trwy cymryd rhan a deallt eu safbwyntiau, mae’r cynilleidfa yn rhoi i’r ddau ffarti y geiriau a’r amser i ddeallt ei gilydd, y cynhwysion am cyfarthrebu.

Does ddim amser i gwastraffu, rydym ni yn dwylo hyblyg y trefnwyr. Gyda’n meddyliau ni newydd eu hymarfer ac ar ôl egwyl fach, rydym ymlaen at y gweithdy nesa’r dydd yma sy’n procio ein meddyliau. …

About

Lauren Blacklaw-Jones

Community Engagement and Communications Coordinator (CCAT Project)

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store