LibreOffice Draw

LibreOffice Draw on ilmainen ohjelma, toimistokaavioiden ja -piirrosten tekoon. Voi luoda myös Flash-esityksiä

Kotikäyttöön
Yrityksenkäyttöön
Muu

Järjestelmävaatimukset
Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Mac OS X, Linux

Vahvuudet
Helppokäyttöinen, toimintoja rajallisesti
Erittäin viimeistelty
Mahdollisuus luoda Flash-esityksiä (swf-tiedostot)
Osa kokonaista toimisto-oijelmapakettia: LibreOffice

Heikot
Hidas käynnistys
Hieman raskas käyttää

Versio: 4.4.2

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.