Kuvankäsittely ja julkaisuohjelmat
✙ Photoshop CS6
✙ Kuvan koko, kuvan tasot ja varit


Vuorovaikutteinen multimedia
✙ Flash
✙ ActionScript
✙ Symbolit
✙ Ääniefektejä ja musiikkia

Flash tehtävät

 • Nuolinnäppäimet tehdään Adobe flash professionalilla.
 • Pomppiva nimi.
 • Kävely hahmo, hahmon ohjaaminen, Lisää kontrolleja
 • Maski
 • Kuvanmaskiefekti
 • Motion quide
 • Motion quide
 • Scenet ja tekstit
 • Taustamusiikki on/off
 • Kodin tehostaminen — Buttonin teko koodilla / Silmukat ja taulukot
 • Pong peli
 • Ajastin
 • Äänet ja satunnaisuus, en pystyy liittää äänet tänne.

Lisäksi
✙ Äänenkäsittely


Multimediatuotanto
Levyn kansi
Logo kuvasta
Kalan piirtäminen
Tekstin taittaminen
Tuulimylly
3D-ikoni
Tekstiefekti tutoriaalin pohjalta

3D mallintaminen
Kruunu
Renderöinti
Talo

Videotuotanto
Kappaleen — River flows in you & Kiss the rain

Tässä on minun videoni.

Storyboardin
Musiikkivideon


Warunee Simluang

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.