Image for post
Image for post

Tanıtım, sadece doğru hedefe ulaştığında etkilidir. Ne yaptığınızı bilmiyorsanız pahalıya mal olabilir. Girişimciler genellikle kendilerini farklı kılan şeyin ne olduğunu bilirler, ancak çoğu zaman ürünlerini veya hizmetlerini nasıl pazarlayacaklarını bilmezler. Bu yazımızda tanıtım yaparken nasıl zamandan ve paradan tasarruf edebileceğinizi aktarıyoruz.

Yazar: Louse Harris

Tanıtım girişimciler ve şirketler açısından büyük önem taşıyan bir konudur. Rakiplerinden ne kadar farklı olduklarını bilebilirler. Doğru şekilde nasıl tanıtım yapacaklarını bilemeyebilirler. Bu kendilerine çok fazla paraya ve zamana mal olabilir. Ancak, girişimciler bir basın bülteni dağıtım hizmeti kullandıklarında zaman ve paradan tasarruf edebilirler.

1 — Dağıtım hizmeti veren şirketler alanlarında uzmandır

Türkçede “İşi uzmanına bırakın” diye bir söz vardır. Bir şeyi yapmak için saatler harcıyorsanız, zamanınızı akıllıca kullanıyor olmayabilirsiniz. Yazılım geliştirme konusunda uzman olabilirsiniz, ancak bu tanıtım konusunda da uzman olacağınız anlamına gelmez. Bu nedenle tanıtımınıza yardımcı olacak bir basın bülteni dağıtım hizmetiyle çalışmanızda büyük fayda olabilir. Sizin saatlerce hatta günlerce yapamayacağınız bir işi dakikalar içinde yapabilirler. İşi uzmanına bırakın ve tanıtımınıza yardımcı olacak hizmeti bulun. Bu zamandan tasarruf etmenize olanak tanıyacaktır. Kazandığınız zamanı diğer önemli işlere ayırabilirsiniz. Zamandan tasarruf etmeniz aynı zamanda paradan tasarruf etmeniz anlamına da gelecektir. …


Image for post
Image for post

Publicity is effective only when it hits the right target. It could get expensive if you don’t know what you are doing. Entrepreneurs often know what makes them different but often, they don’t know how to market their product or service. This article will explain how you can save time and money with your publicity.

by Louise Harris

Publicity is important for entrepreneurs and their companies. They might know how they are different from competitors. They might not know how to get publicity the right way. This could cost them a lot of money and time. …


Image for post
Image for post

Publicity is effective only when it hits the right target. If the wrong people see your press release, you are likely not going to get the publicity you expect to get. Therefore, you have to know to whom you are sending the release. This article will give entrepreneurs an idea of how to know they are sending their press release to the right people.

by Louise Harris

Publicity is important for entrepreneurs and their companies. When they send out press releases and get story coverage, they have people discover what their inventions or innovative service can do. However, if they send press releases to the wrong people, they aren’t likely to get any stories written about them and won’t be getting new customers or revenues. Because of this they have to know they are sending the press release to the right people. …


Image for post
Image for post

Tanıtım, sadece doğru hedefe ulaştığında etkilidir. Basın bülteninizi, hikayenizle ilgilenecek doğru gazetecilere göndermediğiniz takdirde istediğiniz sonucu elde edemezsiniz. Bu nedenle basın bültenini gönderdiğiniz gazeteciyi iyi tanımanız gerekir. Bu yazımızda basın bülteni göndermeyi düşündüğünüz gazetecileri nasıl tanıyabileceğinizden bahsedeceğiz.

Yazan: Louise Harris

Tanıtım girişimciler ve şirketler açısından büyük önem taşıyan bir konudur. Basın bülteni gönderdiğinizde gazeteciler bu bültenlerden sizin neler yaptığınızı, sektöre ne gibi yenilikler getirdiğinizi, ürünlerinizi ve hizmetlerinizi öğrenirler ve bu konuda haber yaparlar. Ancak bu basın bültenlerini doğru gazetecilere göndermediğiniz takdirde yaptığınız tüm iş boşa gidecektir. Basın bültenini doğru gazetecilere ve mecralara gönderen şirketler ve girişimciler daha çok yansıma alır. Basın bülteninizi en doğru gazeteciye ve mecraya ulaştırmak için bu gazetecileri ve mecraları tanımanız gerekir. …


Image for post
Image for post

Many times entrepreneurs try to get publicity themselves without help from an expert. This can be a mistake. Experts know what editors consider newsworthy and know the right style. Experts also use press release distribution services. Read this article to understand why you want to use a distribution service.

by Louise Harris

Entrepreneurs often know they need to get publicity, but they usually want to do it themselves. This could be a mistake. They know their product or service, but they don’t know how to get publicity for it. Experts know what makes something newsworthy and the style to get attention. In addition, entrepreneurs should turn to a press release distribution service when they are seeking publicity. …


Image for post
Image for post

Girişimcilerin en çok yaptığı hatalardan biri tanıtım süreçlerini kendi başlarına yapmaya çalışmalarıdır. Bu büyük bir hata olabilir. Uzmanlar, editörlerin neyi haber olarak göreceklerini ve doğru tarzın ne şekilde olması gerektiğini bilirler. Uzmanlar aynı zamanda basın bültenlerini göndermek için basın bülteni dağıtım hizmetini kullanırlar. Bu yazımızda neden basın bülteni dağıtım hizmeti kullanmanız gerektiğini açıklamaya çalışacağız.

Yazan: Louise Harris

Girişimciler tanıtım yapmaları gerektiğinin farkındadır ve bunu genellikle kendileri yapmak ister. Bu büyük bir hata olabilir. Ürünleri veya hizmetlerini çok iyi tanısalar da bu ürün ve hizmetlerinin tanıtımının nasıl yapılacağı hakkında çok fazla bir fikirleri yoktur. Uzmanlar neyin haber değeri taşıdığını ve buna nasıl dikkat çekileceğini çok iyi bilir. Bu nedenlerden dolayı tanıtım arayışında olan girişimcilerin basın bülteni dağıtım hizmetlerinden yararlanmalarında büyük fayda vardır. …


Image for post
Image for post

Extracting data and outlining your infographic are only half the battle. Read below to learn about the most popular infographic layouts and which type best suits the data your story has to tell.

by Isaiah Bradford

By now you know how important infographics are to today’s internet marketing strategist. But did you know that there are different types of infographic layouts that best suit various categories of information and data?

Here’s a brief overview of the 8 most popular infographic designs in marketing today:

1 — Visual

Visual infographics are commonly used to help cut down text-heavy information. …


Image for post
Image for post

Verileri belirlemek ve infografiğinizin taslağını çıkarmak işin sadece yarısıdır. En popüler infografik tasarımlar hakkında bilgi almak ve anlatacağınız hikayeye en uygun türü belirlemek istiyorsanız yazımızı okumaya devam edin.

Yazan: Isaiah Bradford

Günümüz internet pazarlama stratejileri açısından infografiklerin ne kadar önemli olduğunu artık siz de biliyorsunuz. Peki, farklı bilgiler ve veriler için farklı infografik tasarımları olduğunu biliyor muydunuz?

Şu an en çok kullanılan 8 infografik tasarımı:

1 — Görsel

Görsel infografikler genellikle metin ağırlıklı bilgilerin azaltılmasına yardımcı olmak için kullanılır. Basit (veya sıkıcı) bir makaleyi bir üst seviyeye taşımak istiyorsanız görsel bir tasarım kullanabilirsiniz.

2 — Liste Tabanlı

Liste tabanlı infografikler, ipuçları paylaşmanın, kaynakları ve örnekleri listelemenin veya bir iddiayı bir dizi adımla desteklemenin harika bir yoludur. Bu karmaşık olmayan tasarım, madde işaretleri gibi normal liste özelliklerini tamamlayıcı simgeler, süslü yazı tipleri ve daha çekici renklerle değiştirerek görsel olarak daha çekici hale getirir. …


Image for post
Image for post

Infographics are a visual marketing tool that helps tell your customers a story. However, not all infographics are created equally. Read below to find out how you can create an infographic that is share-worthy and will captivate your target audience.

by Isaiah Bradford

The advent of infographics has provided marketers a medium that is visually appealing as well as educational. Infographics utilize visual data, charts, and statistics in a layout that consumers can easily understand. They help turn complicated or boring data into an engaging and easy-to-understand format. The key to creating an effective infographic lies within its design.

Here are a few important factors to keep in mind when creating…


Image for post
Image for post

İnfografik, müşterilerinize bir hikaye anlatmanıza yardımcı olan görsel bir pazarlama aracıdır. Ancak her bir infografik birbirinden farklıdır. Paylaşılmaya değer ve hedef kitlenizin dikkatini çekecek bir infografiği nasıl hazırlayabileceğinizi merak ediyorsanız yazımızı okumaya devam edin.

Yazan: Isaiah Bradford

İnfografiklerin ortaya çıkışı, pazarlamacılara eğitici olduğu kadar görsel olarak da çekici bir ortam sağladı. İnfografikler, tüketicilerin kolayca anlayabileceği bir düzende görsel verileri, grafikleri ve istatistikleri kullanır. Karmaşık veya sıkıcı verileri ilgi çekici ve anlaşılması kolay bir biçime dönüştürmeye yardımcı olurlar. Etkili bir infografik oluşturmanın sırrı tasarımdadır.

İnfografik oluştururken akılda tutulması gereken en önemli faktörler kısaca şöyle.

1 — Anlatmak istediğiniz hikayenin taslağını çıkarın

Tasarım aşamasından önce infografiğinizin hangi hikayeyi anlatacağına karar vermelisiniz. Paylaşmak istediğiniz hikayeye karar vermenize yardımcı olması için verilerinizi analiz edin. Paylaşılan bilgileri barındıran bir düzen seçmenize yardımcı olacağından hikayenizin bir odağı olduğundan emin olun. …

Faselis

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store