Thước căn lá 0.05–0.5mm — 8 lá, thước đo khe hở, thước nhét.

Thước căn lá 0.05–0.5mm — 8 lá, thước đo khe hở, thước nhét.

 • Có nhiều cách gọi khác nhau của loại dụng cụ đo khe hở này.
 • Như thước lá, thước căn lá (vì nó như cái lá cây), thước nhét (dùng nhét vào khe hở).v.v
 • Ở đây ta gọi chung là thước căn lá hay thước lá dùng để căn đo khe hở.
 • Thước căn lá được sản xuất theo tiêu chuẩn DIN 2275.
 • Thước có độ chính xác cao về độ dày từng lá thước và bền.
 • Thước được làm từ thép có độ đàn hồi cao, khả năng chịu uốn cao.
 • Đầu lá thép bo tròn hình nón để dễ lách vào khe hở.
 • Chiều dài mỗi lá thép là 100mm.
 • Các lá thép được ghép với nhau và gắn vào vỏ bằng thép mạ Niken.
 • Bộ thước nhét có núm xoay khoá cứng lá thép.
 • Thước nhét xoè ra như cây quạt, độ dày mỗi lá được in khắc trên lá tương ứng.
 • Người sử dụng dễ dàng chọn lá phù hợp.

Thông số kỹ thuật

 • Model: 400101
 • Số lá thép và độ dày: 0.05–0.10–0.15–0.20–0.25–0.30–0.40–0.50 mm.
 • Số lá trọng bộ: 08 lá.
 • Đáp ứng tiêu chuẩn DIN 2257.
 • Chiều dài lá: 10mm.
 • Trọng lượng:

Tham khảo thêm.

 • Vì lá kim loại rất mỏng nên thao tác cần thận trọng, nới lỏng chốt hãm trước khi xoè.
 • Thước căn lá được bảo vệ bằng lớp dầu chống rẻ sét.
 • Thước căn lá dạng cuộn, thước nhét dạng cuộn.
 • Thước căn lá bằng đồng, sử dụng cho các môi trường từ tính.
 • Thước căn lá đồng, vỏ thép, thước căn lá đồng có vỏ bằng đồng.
 • Bút đo đường kính lỗ, bút đo khe hở.
 • Máy đo độ dày, thước đo độ dày.
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.