Brusselse burger, hoe krijgt uw stem echte macht?

Over tien jaar bestaan alle oude politieke systemen niet meer. Over heel Europa zien we een golf van verandering van gemeenschappen en burgers die samenkomen om de macht terug te nemen van politici. Burgers mobiliseren over heel de wereld en ze bewijzen dat het volk een veel grotere rol kan en moet spelen in onze democratische maatschappijen.

De stad Brussel wordt geconfronteerd met grote democratische, ecologische en sociaal-economische uitdagingen. Wij, inwoners van Brussel, geloven dat een burgerbeweging de meest effectieve manier is om de hoop te herstellen, de gelijkheid te versterken en de burgers terug te macht te geven om in al hun verscheidenheid te beslissen hoe hun stad en hun leven het best kunnen verbeteren. De Lente komt naar Brussel, waardoor de overgang naar een nieuw gedachtengoed wordt versneld en waar actief burgerschap echte macht wordt.

Veel burgers zijn al hard aan het werk om de stad vorm te geven en vinden oplossingen voor dagelijkse problemen. Maar veel — te veel — organisaties voelen een glazen plafond als ze proberen hun initiatief uit te bouwen, proberen meer te doen of proberen het beter te doen. Dit glazen plafond heeft volgens ons twee hoofdoorzaken: De eerste is het gebrek aan politieke wil om experimentele initiatieven die macht overbrengen naar de burgers te ondersteunen; De tweede is het sociaal-economische systeem dat zowel de samenwerking als de circulaire lokale economieën de uitzondering maakt in plaats van de norm.

Om dit te veranderen roepen wij op tot een vrije-burger bijeenkomst, zodat we samen de stad kunnen organiseren en groepen van mensen kunnen bijeenbrengen die de diversiteit vertegenwoordigen die Brussel uniek maakt. Collectief zijn burgers van alle herkomst en achtergronden de enige kracht die de stad kan aanpassen en de prioriteiten kan bepalen die voldoen aan de behoeften en ambities van de inwoners.

Wij geloven in mensen, in jou, in ons — samen.

Wat we voorstellen is een nieuwe manier van politiek te creëren. We willen collectieve intelligentie gebruiken om creatieve alternatieven te ontwerpen en effectieve oplossingen op te zetten. We beginnen met een blanco blad waar u en iedereen die om de tafel zit, de gelegenheid heeft om bezorgdheden uit te drukken, een aanpak voor te stellen en oplossingen te ontwikkelen. Wij geloven dat de tijd is gekomen voor alternatieve manieren van beleidsvorming, waaronder:

  • TRANSPARANTIE, VERANTWOORDELIJKHEID EN VERANTWOORDING : Burgers willen echt transparantie van alle beslissingen, de garantie dat hun behoeften worden aangepakt en dat hun ideeën de beslissingen kunnen beïnvloeden.
  • MEER DAN STEMMEN : Burgers kunnen meer doen dan stemmen. Zij kunnen gezamenlijk prioriteiten identificeren, beleid co-creëren en budgetten toewijzen.
  • COLLECTIEVE INTELLIGENCE : Technieken voor collectieve intelligentie moeten aan de basis liggen van de besluitvorming. Interne participatie processen moeten de meningen van de individuen overstijgen. Gesprekken tussen burgers met verschillende achtergronden leiden tot creatieve oplossingen die veel beter aangepast zijn aan zowel de realiteit als de behoeften van de belanghebbenden.
  • ACTIE : De beweging heeft veerkracht en experimenten nodig, waarbij stoutmoedige benaderingen worden omarmd, getest en continu verbeterd.

Er is niets krachtiger dan het idee wiens tijd gekomen is. Als u de energie van deze ideeën voelt, zouden we graag dit idee met u realiseren.

Dit is de eerste ‘mood check’ om te kijken of er genoeg energie is om deze beweging te lanceren en Brussel terug te nemen in de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 … anders zullen we nog eens 6 jaar moeten wachten.

Als u over het concept achter een nieuwe manier van democratie in Brussel will brainstormen en het wil co-ontwerpen, kom dan naar de lanceringsvergadering op 18 mei. Vul dit formulier in, dan nemen we contact met u op.

De burgerlente is hier en de tijd is nu!

Wij, burgers van Brussel

***

Kijk ook hier voor ideeen en voor wat er mogelijk is:

“Dit is geen traditionele (beweging) die denkt dat ze zaken beter kan afhandelen in naam van het volk. Dit is een beweging die gelooft dat het volk zaken beter zelf kan besturen, door de ervaringen van burgers te combineren met expertise en zo de dagelijkse problemen van de mensen op te lossen.”
Stacco Troncoso, P2P Foundation