Site Gratuit — Site Prezentare cu design Now UI | WebsiteMarket

Websitemarket
Aug 31 · 2 min read

Buna,

In acest articol vom face o scurta prezentare a unui site gratuit dezvoltat de WebsiteMarket care poate fi utilizat fara nici un cost pentru orice fel de proiecte (hobby, comerciale, uz personal).

Site Gratuit

Acest site gratuit, are un design simplu si modern potrivit unor site-uri de prezentare pentru companii din domeniul serviciilor sau consultantei. Site-ul vine echipat cu trei pagini: homepage, login si profil.

Pagina Home contine cateva sectiuni predefinite, cum ar fi:

  • Sectiunea top, unde se recomanda un sumar al afacerii tale
  • Sectiunea de informatii, unde noi recomandam sa detaliezi activitatea firmei tale. Acesta sectiune contine si cateva poze, care prezinta imagini cu proiectele incheiate sau cu clienti actuali.
  • Sectiunea echipa — aici iti poti prezenta o parte din oamenii cheie a companiei, ce expertiza au si cateva link-uri de validare catre profilele lor (facebook, linkedin)
  • Sectiunea contact — ofera un formular de contact cu campurile nume, prenume si mesaj.

Site Gratuit — Site prezentare cu design UI Kit

Cum folosesc site-ul — direct download

Pentru a utiliza acest site gratuit, te anuntam de la inceput ca nu este nevoie de cont, trebuie doar sa urmezi pasii de mai jos:

  • accesare Site Gratuit Demo
  • click pe link-ul de download — prezent in mai multe sectiuni ale site-lui
  • dezarhivare si editare a fisierelor HTML: homepage, profil
  • editare poze

Pentru dezvoltatori

Daca esti dezvoltator si vrei sa utilizezi acest site gratuit in proiectele tale o poti face urmand pasii de mai sus sau accesand sursele site-lui publicate pe Github. Pasii sunt:


Utilizand acest site gratuit, orice antreprenor sau dezvoltator cu putin efort isi poate crea un site de prezentare simplu si modern. In cazul in care intampinati dificultati, va rugam sa accesati WebsiteMarket pentru suport si informatii suplimentare.


Hai pe net! Acum este simplu — WebsiteMarket

Websitemarket

Written by

Un site simplu si rapid. Un Blog Modern.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade