Na konci března jsem se účastnila mezinárodní diskuze na téma „Domov“. Neformální debata se natáčela v Bratislavě v rámci projektu Visegrádské čtyřky.

Zdroj: We Four+ neighbourhood talk

Měla jsem si přinést nějakou věc, která pro mne představuje domov. Přivezla jsem rodinný recept na smažené jarní závitky, protože je to jídlo, které vařím všude a všem nejraději. A to zejména, když mě zastihne stesk. Je ale ještě spousta dalších věcí, které mi připomíná domov. Tady je můj seznam. Domov je tam, … … kde cítím v podbříšku motýly, když tam přijedu … kde mě mají rádi … kde dokážu vypnout ……

What happens when you put a Czech, a Pole, a Slovak, and a Hungarian in one room to talk? It sounds like the beginning of a joke, right? From February 2015, the new web series We Four+ Neighbourhood Talk, hosted by Nikolaus Hutter, will attempt to find out.

I spent most of my twenties and early thirties studying and working abroad and have experienced this very scenario with degrees of variation many times. Although I now count people of Latin or Scandinavian descent among my close friends, for me there is a “gravitational pull” toward Eastern Europeans in any international…

We Four+

We Four+ talk show. Real people. Diverse opinions. No agenda. Central and Eastern Europe.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store