Sign in

Nationale feestdagen zijn voor de favoriete artiesten van alle feestgangers droomdagen. Tienduizenden muziekliefhebbers, gegarandeerde optredens (vaak meerdere per dag!), en bovenal garantie op goede sfeer. Wanneer iedere Nederlander reden heeft om een feestje te bouwen trekt iedereen er maar al te graag op uit. Zo ook ieder jaar op 27 april; Koningsdag.

Een éxtra bijzondere feestdag.

Koningsdag 2020 heeft door welbekende omstandigheden helaas een ander tintje gekregen dan voorgaande jaren. Geen gigantische pleinen vol met tienduizenden feestende mensen meer, maar een collectieve drang om er ondanks de beperkingen tóch een mooi feestje van te maken. Zo ook bij Lucas & Steve, het bekende DJ…


Vorige maand lanceerden wij onze nieuwe website, magazine en bovenal onze gloednieuwe propositie. Supergaaf horen wij je al denken, maar waarom moeten wij nou met Spark samenwerken? Iedereen maakt tenslotte mooi beeld of leuke content. Laten ons jou overtuigen met 5 redenen waarmee wij vinden dat wij ons onderscheiden van anderen.

Benieuwd naar ons magazine? Download hem gratis hier!

1. Samen sterker

We kunnen het niet vaak genoeg zeggen. Maar samenwerken zit in ons DNA. Dat doen we vanzelfsprekend met jou, onze opdrachtgever. Door nauw betrokken te zijn, zijn we altijd op de hoogte van jouw dromen, ambities en doelstellingen. Zo kunnen we…


Wij breiden onze diensten voor merken en evenementen uit! Naast fotografie gaan wij ons actief in zetten om andere content vormen op te nemen in onze propositie. Ook contentstrategie en content distributie worden vanaf nu actief aangeboden aan bestaande en nieuwe opdrachtgevers.

“Door Spark uit te breiden willen we een stabielere basis vormen voor onze opdrachtgevers” aldus Vincent van den Boogaard, mede-eigenaar van Spark en verantwoordelijk voor de dagelijkse operaties binnen het bedrijf. “Door een duidelijkere propositie geven we aan meer te kunnen dan alleen fotografie. Iets wat we al even deden voor organisaties als Le Champion (TCS Amsterdam Marathon…

Spark

Wij maken content dat blijft hangen in een wereld waar aandacht vluchtig is. Als jouw strategisch beeldpartner bedenken, verspreiden en maken we beeld.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store