Fringe, The next Step

Op donderdag 22 juni 2017 organiseert Fringe Company een inspiratiemiddag voor haar klanten en overige relaties. Die middag is DOK H2O, een bijzondere locatie gevestigd in het bruisende havenkwartier van Deventer, het podium voor inhoudelijke sessies over visie op onderwijs en onderwijsautomatisering. Met presentaties, korte talks, demo’s on demand en customer pitches ontmoeten en inspireren Fringers, klanten en samenwerkingspartners elkaar.

Fringe Toekomstvisie

Het onderwijs in Nederland een beetje beter te maken. Dat is waar Fringe Company voor staat. Dat vraagt visie op onderwijsontwikkelingen, scherp zicht op klantbehoeften en bewegingen op de markt, en meegaan in de nieuwste technologische ontwikkelingen. Op donderdag 22 juni neemt Fringe haar klanten mee in de uitgangspunten en toekomstplannen voor Fringe Company, Trajectplanner, OnderwijsOnline en education online. Wat is de ‘Next Step’ ?

Voor vragen over het evenement en aanmelden, neem contact op met Wendy Stolwijk via wendy@fringe.nl

DOK H2O, Havenkwartier Deventer
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.