Om man som jag regelbundet följer diskussionen på nätet om video så kan man lätt få uppfattningen av att den satsning som Facebook har initierat har gjort att video på Facebook dominerar.

John Koetsier, VP Research på VentureBeat, har sammanfattat en rapport som belyser hur förhållandet mellan Facebook och Googles YouTube ser ut i verkligheten, för tillfället i USA. Rapporten bygger på data som samlats in av SimilarWeb.

Kortfattat så har video på YouTube 11 gånger mer tittartid än Facebook. YouTubes starka position på marknaden är speciellt tydlig i de yngre åldersgrupperna, när man på frågan om man var tvungen att välja mellan att se video på Facebook eller YouTube så valde man YouTube 18.5 gånger oftare än Facebook.

Sammanfattningen av rapporten och länk till rapporten i sin helhet finns på http://venturebeat.com/2015/10/02/facebook-v-google-in-digital-video-battle-youtube-is-11x-bigger/

Fredrik Westermarck

CTO at Smartson. Curious and restless about technology and it’s application. Have a unhealthy passion for BBQ.