Een film met Chantal Walg.

Strategisch adviseur Anders Gezond

Purpose en de zorg — het zijn eigen twee woorden die allebei hetzelfde zeggen, of zouden moeten zeggen. Er is geen zorg zonder purpose en het idee purpose is eigenlijk geboren vanuit zorg. Purpose betekent eigenlijk ‘de bedoeling’ en alles wat zorg uitademt is ontstaan vanuit bedoeling. Althans. Die bedoeling is soms verder weg dan goed is in de zorg. En de waan van de dag kan velen in hun greep houden. Dat was precies waarom ik met Chantal Walg van Anders Gezond in gesprek wilde. ‘Wat is de purpose in de zorg?’

Ron van Es — Work and Purpose