Een gesprek met Remko Overdam — KondorWessels.

Remko Overdam is directeur bij KondorWessels Ontwerpfabriek en Assett manager bij Matex vastgoed, een onderdeel van KondorWessels. We komen te spreken over purpose in zijn organisatie. Voordat we daar verder op ingaan vertelt Remko over een congres van het schoonmaakbedrijf Asito waar hij onlangs was.

Die hebben daadwerkelijk één van de 17 werelddoelen naar zich toegetrokken om daar als bedrijf iets aan te gaan doen, namelijk het probleem van schuld. Waarom? Veel van hun medewerkers hebben daar in het dagelijks leven mee te maken, en Asito als bedrijf wil hen daarin ondersteunen met raad en daad. Dat, zegt Remko, is vanuit purpose een issue als bedrijf met kop en staart beetpakken.

Zelf is KondorWessels, zijn organisatie, betrokken bij een bijzonder initiatief, het Materialenpaspoort. Begonnen als idee bij de architect Thomas Rau — zijn verhaal in het televisieprogramma Tegenlicht is veel aangehaald — om alle materialen in een gebouw vast te leggen zodat het jaren later weer hergebruikt kan gaan worden. Circulaire economie op de beste manier. Zo is VolkerWessels ook één van de aanjagers geworden van het platform Madaster. In september dit jaar gaat dit platform een rol spelen in bouw en nieuwbouw in Nederland.

‘Our planet is a closed system and therefore earth’s resources should not be wasted. The current situation shows that the resources we use as raw materials, lose their identity and become waste. In our vision, waste can be eliminated in the real estate sector by giving materials an identity through a material pasport.’

In dit idee is bijvoorbeeld een liftenverkoper geen verkoper van liften meer, maar een beheerder van liften, of beter, beheerder van verticaal vervoer :-) Het voordeel is dat de ouderwetse liftenverkoper veel beter gaat nadenken over materiaalkeuze, energieverbruik, terugwinnen van materiaal na sloop van het pand etc. Net zo is Philips straks geen verkoper van lampen meer, maar beheerder van lichtsystemen. Met ook hier weer niet het verdienmodel van veel lampen willen verkopen, maar duurzame lampen maken die lang meegaan.

‘Ikzelf zoek steeds weer de verbinding tussen mensen en partijen. Je kunt namelijk niet meer om duurzaamheid heen.’

Een prachtige kans voor bouwers zoals VolkerWessels. Toch is het proces naar dit idee moeizaam. Want je kunt als bouwer wel circulair willen bouwen, je bent ook afhankelijk van andere partijen zoals huurders en overheid. Hoeveel risico, zeker in deze nieuwe manier van bouwen kun je nemen als private partij? Het kan echter niet anders dan dat de bouwers van deze wereld steeds beter naar hun purpose — lees verantwoordelijkheid naar samenleving — zullen gaan kijken.

Wat helpt hen versnellen in dat proces, vraag ik aan Remko? Het publiek, de verhalen, de eisen van consumenten, regelgeving van de overheid, vertelt hij. Zoals altijd is vernieuwing en verandering altijd een samenspraak. En net als de plofkip die niemand meer wil, en je liever meer betaalt, zal de markt ook hier de verantwoording moeten nemen. Samen met de bouwer. VolkerWessels is alvast een stap de goede kant uit richting purpose gegaan.

Ron van Es | founding partner Purpose Connection