Een gesprek met René Breman.

Verbinder Breman Installatiegroep

Er zijn genoeg bedrijven die erover vergaderen, er zijn een paar bedrijven die het willen doen, maar er zijn er een paar die het ook écht doen: een onderneming besturen vanuit een heldere purpose. Zo’n bedrijf is Breman.

Ik spreek René Breman, telg uit de familie en nu ‘Verbinder’ van de Breman installatiegroep. Onlangs publiceerde hij een artikel op LinkedIn dat me opviel ‘Durf je droom te delen!’ Daarin schrijft hij: ‘Kan er iemand anders de baas over jou zijn? Kan de mensheid de baas zijn over materiaal of over dieren? Wie beslist waarover? Kan een president zomaar de aarde om zeep helpen? Wie is de eigenaar van het heelal? Hoe bepaal je intellectueel eigendom als we iets samen bedenken?’

Ik was onmiddellijk getriggerd. Wie is dit? En welke ideeën gaan hier achter schuil? Wat is dit voor bedrijf? In zijn artikel schetst René Breman een toekomst waar geen bezit meer is en alles gedeeld wordt. Hij eindigt met: ‘De aarde wordt weer leefbaar. Waarop de mensheid weer gelijkwaardig kan leven!’

Natuurlijk wilde ik hem spreken. Wat blijkt: de ideeën van samen delen en samen werken, werden al in de jaren ’70 ingevoerd in het bedrijf. Dus helemaal niet nieuw, sterker nog, het gedachtengoed gaat eigenlijk ‘gewoon’ terug op het idee van rentmeesterschap. Je bent hier op aarde om te zorgen voor alles wat jou omringt. Zelf heb ik een christelijke achtergrond en spreekt rentmeesterschap mij aan — eigenlijk heb ik dat altijd als normaal beschouwd.

‘De waardering van het werk dat iemand verricht komt tot uiting in kwaliteit van leven, niet in materiële rijkdom zoals in het verleden.’

Breman als bedrijf kent vier kernwaarden: dienend leiderschap, rentmeesterschap, lokaal ondernemerschap en gedeelde verantwoordelijkheid door medezeggenschap. Die kernwaarden worden steeds weer actueel gehouden door ze samen te bespreken, te delen en toe te passen. Eigenlijk is dat het DNA van Breman.

René is duidelijk aangestoken door Ricardo Semler, maar weet ook dat een onderneming niet kan leunen op één man — zeker nu blijkt dat de methode Semler niet houdbaar is gebleken bij Ricardo’s eigen bedrijf. Daarom moet de visie van Breman door het hele bedrijf gedragen worden. Dat gebeurt al door belangrijke besluiten door medezeggenschap te regelen, één van de kernwaarden. Wie tijd heeft moet deze korte animatiefilm maar eens bekijken.

Een bedrijf als Breman begrijpt dus dat purpose niet alleen bestaat uit het bedenken van een aardig mission statement dat je op de muur van het hoofdkantoor hangt, maar een manier van werken is waarbij aandacht wordt besteed aan alle mensen in je omgeving, aan het klimaat, aan duurzaamheid, kortom aan de wereld. Feitelijk betekent dat: het bezit loslaten en samen werken.

In een commentaar onder zijn artikel roept René Breman iedereen op eens naar deze korte film te kijken. Ik deed het, en inderdaad, allemaal kijken.

Ron van Es — Work and Purpose