Namibia by night

Långa grusvägar är överallt och tar aldrig slut.

The first day är alltid värst. Långa vägar utan slut fortsätter i evigheter. Jag vet inte riktigt vad som ska skrivas här men bare with me. Det kommer bli bra. Och alla idiotiska hackers som läser detta kan bara skjuta huvudet av sig. Tjolahopp era jävlar.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated The white tusks’s story.