BUŁ #9

BUŁa czyli starsza siostra Uniwersytetu Łódzkiego w latach 1945–1960

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, potocznie zwana BUŁą, została powołana decyzją Komitetu Organizacyjnego Uniwersytetu Łódzkiego w dniu 11.02.1945 roku, co uplasowało ją w gronie pierwszych, powojennych bibliotek naukowych w Polsce. Głównym celem organizatorów było stworzenie w Łodzi zaplecza pracy badawczej, dostosowanego do potrzeb młodego środowiska naukowego. Początkowo Biblioteka zajmowała kilka ciasnych pomieszczeń, niedostosowanych do przechowywania i udostępniania zbiorów. Dopiero w 1955 roku wmurowano kamień węgielny pod budowę nowego gmachu. Autorami projektu byli inżynierowie architekci Edmund Roman Orlik i Eugeniusz Budlewski. Projekt, konstrukcja i metoda budowy nowo powstającej książnicy była swego rodzaju eksperymentem, który później uznano za najbardziej dopracowane dzieło architektoniczne okresu PRL w Łodzi.

Nowy gmach Biblioteki Uniwersyteckiej przy skrzyżowaniu ulic Matejki i Narutowicza przekazano w użytkowanie dnia 19.01.1960 roku. Składał się on z czterokondygnacyjnego budynku głównego i 11-kondygnacyjnego magazynu połączonego łącznikiem oraz parterowego pawilonu. W gmachu głównym elementarne funkcje zewnętrzne ulokowano na trzech poziomach: katalogi na parterze, Wypożyczalnię i Oddział Informacji na pierwszym piętrze oraz dwie czytelnie: Czasopism i Główną na drugim piętrze. Wnętrza ozdobiono piaskowcem, podłogi i filary marmurem, a artystyczne zdobienia i malowidła wykonali wybitni łódzcy plastycy: Antoni Starczewski, Stanisław Fijałkowski, Lech Kunka oraz Mieczysław Szadkowski.

Gmach Biblioteki był pierwszym naukowym budynkiem projektowanego kampusu Uniwersytetu Łódzkiego. Innymi słowy — wpłynął na ukształtowanie i kierunki rozwoju naszej Uczelni.

Więcej o BULe:
Wanda Frontczakowa, Jadwiga Jaworska: Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi. Informator dla czytelników, Wydawnictwa Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi. Łódź 1966.
Tomasz Piestrzyński: Architektura i rozwiązania technologiczne w nowoczesnej bibliotece akademickiej na przykładzie nowego gmachu Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, Forum Bibliotek Medycznych R. 4 nr 2 (8), Łódź 2011.

Like what you read? Give Wiedzieć Więcej a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.