Przestrzeń Biblioteki #15

Ponad dwie dekady starań przyniosło efekt — w 2003 roku udało się pozyskać środki finansowe z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na rozbudowę Biblioteki Uniwersyteckiej. Autorami zwycięskiego projektu są architekci Iwona i Andrzej Pietkiewiczowie. W swojej koncepcji uwzględnili oni otwarty dostęp do zbiorów, który wpłynął na zmianę organizacji pracy w bibliotece.

W wakacje 2003 roku na plac budowy wkroczył wykonawca firma SKANSKA S.A. Po trzech latach prac, w październiku 2006 roku, oddano czytelnikom do użytku nowoczesny gmach biblioteki. Dobudowana część oparta jest na jednym modelu konstrukcyjnym i składa się z 6 kondygnacji. Na parterze znajdują się agendy zapewniające realizację tzw. zewnętrznych funkcji bibliotecznych. Należą do nich punkt informacyjny z kasą, katalog komputerowy, wypożyczalnia, księgozbiór dydaktyczny w wolnym dostępie, stanowisko do samodzielnego zwrotu książek oraz przestrzeń wystawiennicza. Poziomy 1–4 zajmują magazyny otwarte, które łączą funkcje tradycyjnej czytelni z możliwością korzystania z innych współczesnych źródeł informacji: internetu, baz danych oraz zbiorów elektronicznych. Zbiory w wolnym dostępie ustawione są według Klasyfikacji Biblioteki Kongresu USA (KBK). Dzięki temu czytelnicy mają bezpośredni dostęp do ponad 230 000 tys. woluminów i mogą „myszkować” wśród regałów w poszukiwaniu interesującej ich publikacji.

Biblioteka UŁ miała szansę stać się tzw. trzecim miejscem — przestrzenią, która oddziela środowisko życia w domu i pracy. Nowa organizacja przestrzeni biblioteki, poprzez udostępnienie sal do pracy grupowej, pokoi do pracy indywidualnej, samodzielnych stanowisk czytelnianych miedzy regałami, sprawia, że użytkownik ma możliwość wyboru stanowiska do pracy naukowej i badawczej. Powstały również strefy wypoczynku, wyposażone w pufy, fotele i kanapy, gdzie można odpocząć, złapać oddech. Każde z tych miejsc ma indywidualną akustykę, oświetlenie, wyposażenie czy dostępność usług IT. Wnętrza biblioteki inspirują do pracy twórczej a funkcjonalne rozwiązania umożliwiają interakcję między czytelnikami, zbiorami i współczesną technologią

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Wiedzieć Więcej’s story.