Pozrel som si pár konšpiračných videí (chcel som konečne vidieť ako vyzerajú tie nanočipy, ktorými budeme všetci očipovaní :), pokecal s pár pravovernými konšpirátormi a uvedomil som si jednu zásadnú vec, ktorá podľa mňa súčasnú situáciu so šírením konšpirácií evidentne zhoršuje:

Zákaz a cenzúra (nielen) konšpiračného obsahu nielen škodí, ale naopak, zvyšuje jeho atraktivitu

Image for post
Image for post

Nie som si istý, že proaktívny antikonšpiračný prístup Facebooku, Google či iných sociálnych sietí vedúci k masívnemu mazaniu a cenzurovaniu konšpiračného obsahu reálne funguje. …


Nástup progresívneho kolektivizmu

Aj napriek tomu, že sa snažím byť dlhodobo konzistentný vo svojich názoroch na slobodu jednotlivca či ochranu jeho súkromia, posledné týždne som ako klasický liberál konfrontovaný s fenoménom novodobého progresívneho kolektivizmu, ktorý bol výrazne zosilnený pandemickou krízou.

Progresívneho kolektivistu spoznáte jednoducho — vždy mu ide o to najdôležitejšie — verejný záujem — povinné testovanie, povinné očkovanie, povinné všetko a povinne všetko celoplošne. Iba tak sa totiž dokážeme preklenúť spoločne cez pandémiu. Zásahy do práv jednotlivca (a porušovanie zákonov — viď nižšie) sú úplne nevyhnutné, lebo inak nás pandémia zabije.

Keď sa progresívneho kolektivistu spýtam či si myslí, že:

Je podľa teba morálne zatvárať do väzenia všetkých ľudí, ktorí sa odmietnu otestovať na COVID-19?


Zúčastnil som sa čudnej aukcie - dražba "skin-in-the-game". Nie v tom Talebovskom kontexte - išlo o dražbu postavy/avataru v novej počítačovej hre, ktorú si kúpite za Bitcoin Lightning. Ak ju získate, tak podľa vášho výzoru a charakteristík vytvoria v danej hre reálnu postavu. A natrvalo vás zvečnia.

Nebolo by na tom nič zvláštne, keby danú dražbu nevyhrala asi 60-70 ročná dôchodkyňa, ktorá sa rozhodla, že za túto službu zaplatí takmer 400 eur (v krypte).

Stredovekí šľachtici si na zachovanie svojej nesmrteľnosti platili vlastný portrét u reputovaného umelca, súčasní (bohatší) dôchodcovia chcú žiť večne v počítačových hrách (a radi si to zaplatia kryptom…

About

Pavol Luptak

Cryptoanarchist and voluntaryist focused on security and society hacking

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store