Effectief Thuiswerken Deel 4

Image for post
Image for post

Als je alles hebt gelezen wat ik tot nu toe heb geschreven over thuiswerken, dan heb je misschien gemerkt dat ik hard mijn best heb gedaan om één onderwerp te vermijden: ik heb het niet of nauwelijks gehad over de samenwerking met anderen. Dat is natuurlijk niet helemaal eerlijk, want de meesten van ons werken niet in isolatie. Je bent afhankelijk van anderen, en anderen zijn afhankelijk van jou.

De uitdaging

Als je niet langer op dezelfde lokatie werkt, dan worden een aantal dingen plotseling ingewikkeld. In het algemeen wordt het een stukje ingewikkelder om zaken te delen met anderen. …


Effectief Thuiswerken Deel 3

Als je op lokatie werkt, dan is het eenvoudig om je werkdag te beëindigen. Je staat op, je schuift je bureaustoel aan, trekt een jas aan, en je vertrekt. Het duurt even voordat je thuis bent. In de tussentijd heb je alle tijd om je werk achter je te laten, en dan ben je thuis. Je keert over het algemeen niet later op de avond terug om weer opnieuw te gaan werken.

Als je thuis werkt, is dat niet zo simpel. De reisafstand is misschien anderhalve meter, en anderhalve meter overbrug je in minder dan 5 seconden. …


Effectief Thuiswerken Deel 2

Image for post
Image for post

Thuiswerken is niet persé simpel. Het maakt sommige dingen mogelijk. Het maakte andere dingen onmogelijk, en het maakt sommige dingen taai. Ik heb er al over geschreven dat het niet eenvoudig is om in beweging te komen, en ik heb geprobeerd om uit te leggen hoe ik er mee omga. Maar in beweging blijven is evenmin simpel: hoe behoudt je je focus.

Flow

Focus is niet altijd ingewikkeld. Wanneer je in de flow zit, dan gaat het eigenlijk vanzelf, en kost het geen enkele inspanning. Als je surft of zeilt, dan kun je als op je snelheid bent gekomen gaan planeren: je gaat zo snel, dat je wordt opgetild door je eigen boeggolf. …

About

Wilfred Springer

Double bass playing father of three, hacker and soul searcher

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store