Trevlig sommar!

Här kommer en hälsning med det senaste från oss på Will & Skill.

Efter en hektisk vår med diverse projekt och flytt av kontoret kan vi nu välkomna sommaren. I slutet av april flyttade vi till nya lokaler på Stadsgården 10, vid Slussen. Här har vi en härlig arbetsatmosfär och tillgång till stans bästa utsikt från vår takterass. Kom gärna förbi på en fika!

Vårt interna arbete med TouchBase forsätter. Just nu sitter vi med lite extra tillägg för Web samt Mobile. För att vidga våra vyer och få inspiration har vi varit på Startup Day 2015 och bland annat seminarium gällande “Det nya sättet att driva butik” och “Why Location is the new cookie”.

Vi har suttit med projekt åt bl.a. Dynabyte, SKHLM och Nordic EASC, samt kontinuerligt arbete för Redeye och Shareville. Vi är även glada för förtroendet att leverera Front-End samt Back-End utveckling för flera nya spännande projekt. Vi ser fram emot att forstätta arbeta med projekten under sommaren.

Behöver ni hjälp i era digitala projekt så tveka inte att höra av er.

Trevlig sommar!
Will & Skill teamet

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.