Op reis naar het venster op Afrika, Kaapverdië

Willemjan Vandenplas

Kaapverdië is een ideale winterbestemming voor de sportieve en sociale reiziger, de auteur van dit artikel bezocht twee van de tien eilanden, São Vicente en San Antão.

São Vicente is enkel te bereiken over Lissabon vanuit Brussel, het is ongeveer 7 uur heen en weer tussen Brussel en Mindelo, de hoofdstad van São Vicente.

Een citytrip is Mindelo niet waard, omdat de vlucht te lang duurt en je bent daar op een dag rond. Als je in Mindelo toekomt kan je beter zo snel mogelijk de boot nemen naar San Antão. Dit duurt 1 uur en die loopt tweemaal daags.

São Vicente is het eiland van Cesária Evora, de bekenste Kaapverdische zangeres, haar geboortehuis ligt als een moderne woonst tussen allemaal overblijfselen van kolonialewoningen van voor 1975 toen Kaapverdië nog een kolonie was van Portugal.

Er zijn enkele mooie musea en toffe winkeltjes, mensen zijn over het algemeen vriendelijk. Toch zijn de prijzen daar veel hoger dan in San Antão, dat minder bevoorraad is.

Het heeft weinig geschiedenis omdat het een slavenmarkt was voor de Nieuwe Wereld, er vertrokken op de Kaapverdische eilanden zo’n 10 miljoen Afrikaanse slaven naar de Nieuwe Wereld.

São Antao daarentegen is waar de oude hoofdstad gelegen is, namelijk Ribeira Grande, je blijft er beter niet overnachten in die oude hoofdstad omdat het er druk is en er zijn dicht bij betere plaatsen.

In São Antão is er veel landbouw en visvangst, maar de voornaamste bron van inkomsten zijn de stappers die hier een heel uitgestrekt netwerk van wandelpaden vinden.

Tussen de Paul-vallei en Cruzinha op het Noord-Oostelijke deel vind je enkele makkelijk te vinden paden voor stappers door groene ribeiras (valleiën ingesneden door erosie) en vulkanische gebieden. Je kan kiezen tussen afdalen en klimmen, terwijl er je een taxi of gedeelde wagen komt afzetten ‘s morgens en ‘s avonds komt oppikken, wandelingen van meerdere dagen zijn mogelijk terwijl je op hoogte overnacht in leuke hotelletjes in een groene ribeira.

Het wijst zich allemaal een beetje vanzelf uit, je kan een toer boeken bij duurzame reisorganisaties zowel lokaal als in België of Nederland. Toch zou je het ook zelf kunnen uitzoeken. Er zit een logica in de paden en in de hotels zijn ze zeer hulpvaardig, toch komen de meeste mensen met reisorganisaties…

Wandelstokken zijn wel aangeraden omdat er stijle en gevaarlijke afdalingen zijn en die zijn slecht voor de knieën. Met kinderen zijn deze wandelingen echt gevaarlijk. De hoogte verschillen gaan van zeeniveau tot 1900 meter.

In de hoofdstad van San Antão, Porto Novo, blijft je beter ook niet omdat het geen aangename stad is, dus onmiddellijk naar het groene Noord-Oosten voor zeker een week, het landschap is heel aangenaam en er is ook een hele bende Belgen en Hollanders van alle slag en stijl die kamers verhuren. Tijdens de wandelingen kan je een pic-nic van het hotel meekrijgen of onderweg kan je een heerlijke maaltijd eten, de versheid hangt af van de toegang tot bevoorrading.

Voor de entousiastelingen is er dan ook nog Alta Mira in het relatief groene Zuid-Westen, waar nog enkele lange wandelingen te doen zijn, maar deze zijn relatief zwaar. Je kan ook gaan uitrusten in Quinta Cochete dat veruit het duurzaamste en aangenaamste hotel is van San Antão, maar dat heeft een prijs van ongeveer 100 euro per nacht, vol pension, omdat het zo kleinschalig en arbeidsintensief, maar wel ecologische verantwoord hotel is.

Vergeet zeker geen gedag te zeggen aan Amadeo en zijn vrouw van hotel Ramos, zij wonen in Alta Mira drie, enkele honderde meters hoger dan Quinta Cochete. Ze staan elke dag aan de haven in Porto Novo om klanten te zoek. Voor mij krijgen ze de prijs van sympatiekste en familiaalste hotel van São Antão.

In Kaapverdië, moet je zeker Catchupa (stoofpot van bonen, mais, en de andere basisproducten van het land zoals linzen) gegeten hebben en Grogue (alcohol van suikerriet) gedronken hebben. Als je geluk hebt kan je walvissen en dolfijnen spotten vanaf de rotsige straden. Ik stel eigenlijk gewoon voor om er eens op uit te trekken en ontmoet de mensen van San Antão, ze zijn heel hartelijk zeker als je portuguees kan, maar iedereen vanaf jonge leeftijd praat een mondje Frans.

Natuurlijk zijn Portugezen op zich niet zo welkom in Kaapverdië. Dit komt omdat er een bloedige onafhankelijkheidsstrijd is geweest die nog niet vergeten is. Na de onafhankelijkheid moest Kaapverdië het drie jaar zelf redden zodat ze haar zoveelste hongersnood meemaakte.

São Antão is dus de plaats bij uitstek voor een gezonde en sportieve vakantie, waardoor een land als Kaapverdië dankzij de inkomsten uit het toerisme kan standhouden als Venster op Afrika.

Willemjan Vandenplas is auteur van ‘dagboek van een wereldburger’ uitgegeven bij bitbook.be

Willemjan Vandenplas

Written by

Auteur van ‘Dagboek van een Wereldburger’. Te verkrijgen in bxl bij les yeux gourmands, poëtini, pépites blues, la petite portuguaise, Tulibris of Libre Books.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade