Feeling mo ba umiikot ang paligid mo? by Dr Winnie Lim Khoo, Neurologist

Kung nakakaramdam po kayo ng pagkahilo o feeling na umiikot ang iyong kapaligiran it ay isang karamdaman tinatawag na Vertigo or BPPV. Maraming tao ang nakakaramdam ng vertigo; ang magandang balita ay marami tayong madernong gamot upang mahinto or mapigilan ang vertigo. Narito ang maiksing explanasyon sa vertigo hungo sa magaaral sa USA:

Benign paroxysmal positional vertigo (BPPV) is one of the most common causes of vertigo — the sudden sensation that you’re spinning or that the inside of your head is spinning.

Benign paroxysmal positional vertigo causes brief episodes of mild to intense dizziness. Benign paroxysmal positional vertigo is usually triggered by specific changes in the position of your head. This might occur when you tip your head up or down, when you lie down, or when you turn over or sit up in bed.

Although benign paroxysmal positional vertigo can be a bothersome problem, it’s rarely serious except when it increases the chance of falls. You can receive effective treatment for benign paroxysmal positional vertigo during a visit to your neurologist.

Good news ito! hindi mo na kailangan na maghirap pa sa vertigo. Maraming paaran at gamot upang maiwasan ito. Nararapat ng bumusita ka sa isang doktor na specialista sa ganitong sakit, ito ay ang Neurologist. Maraming neurologist sa mga hospital. Matutulungan kayong resolbahan ang vertigo.

#neurologist #vertigo #dizziness #nausea #headache #pain #treatment #medicine #care #stroke #neurologistinmanila #winnielimkhoo #help #tips #advise #medical #neuro #hospitalclinic #manila #philippines