Wireless Disconnection

Wireless Disconnection

We are Reuben Scerri, Matea Blazhevska, Ottavia Verdirame and Micol Canova, first-year students at the University of Malta. #MCS1050