ฝนตกพรำๆ นั่งทำแผนที่ Day 9

ไม่มีใครทำแผนที่ได้ดีที่สุดเท่าคนในพื้นที่ ตัวเราเองก็เช่นกันไม่มีใครทำแผนที่ชีวิตตัวเราได้ดีที่สุดเท่าตัวเราเอง

แผนที่เดินดินของหมู่บ้านเปียงก่อ ณ ศาลาประชาคม

วันนี้เป็นวันนิ่งๆ activityก็นิ่ง ลมก็นิ่ง คนก็อยากจะนิ่ง 555 บรรยากาศเงียบสงัด ได้ยินเสียงนกร้องชัดเจน อาจจะเป็นเพราะพี่ๆที่มูลนิธิฯกลับบ้านกันเยอะ แทบจะไม่มีคนอยู่ในมูลนิธิฯเลย ฝนตกทั้งวันพรำๆ เทลงมาชุดใหญ่ตอนเช้าตั้งแต่6โมง ตอนแรกว่าจะไปทำบุญ แต่เทวดาท่านคงอยากให้เราพัก เลยไม่ได้ไปวัดเลย ช่วงบ่ายจังหวะดีที่วันนี้พี่ชาติ ทำแผนที่เดินดินให้หมู่บ้านพอดี สงสัยเห็นเราทำแผนที่เดินดินเลยคิดว่า หมู่บ้านน่าจะมีหรือป่าวน๊า…. ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี พี่ชาติบอกว่า อยากทำตั้งนานแล้ว เวลาใครมาจะได้รู้ว่าอะไรๆอยู่ตรงไหน ชาวบ้านก็มาช่วยกันเขียนช่วยกันติดบอร์ด คิดสัญลักษณ์กันเองเลย

พวกเราก็ช่วยชาวบ้านวาดรูปสัญลักษณ์

ไหนๆแผนที่ก็มาแล้ว กฏหมู่บ้านก็มีแล้ว ทำทำเนียบด้วยเลยแล้วกัน มาค่ะ วิถีชาวบ้านๆ กล้อง Iphone พื้นขาวโดยผนังศาลาประชาคมเลยค่า อ้าว 1..2…3 ยิ้มมมมมม แชะ!!

กฏของหมู่บ้านที่ชาวบ้านทำขึ้นมาสักพักแล้ว

ตึดแค คือ ทำการเบี่ยงทางน้ำ ขังน้ำละจับปลา

ตอกแก้บ เอามะแตบ (ปะทัด) มารวมๆกันในกระบอกเอาไปตอกละระเบิด

แผนที่เดินดินที่พวกเราวาดเอง ^^

ซึ่งเปียงก่อนี้ มีเขตอนุรักษ์พันธ์ปลา ตั้งแต่แม่น้ำหลังมูลนิธิลงไป1กิโลเมตร และมีการเก็บน้ำประปาจากห้วยบนเขา มาทิ้งไว้ที่บ่อพักน้ำประปาของหมู่บ้านแล้วต่อท่อกระจายไปอีกที

สำหรับวันที่ฝนพรำทั้งวัน นิ่งๆ ใจนิ่งๆของเรา

20.10 พรุ่งนี้ให้planเป็นไปตามฟ้าลิขิตค่ะ

Like what you read? Give Wirintorn Jrm a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.