What am i doing?

ไม่รู้ทำอะไรลงไป

ปัญหาของการขาดทุนครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นกับตัวเอง หลายครั้งสังเกต มันจะเริ่มเกิดจากความมั่นใจมากเกินไปและเข้าซ้ำๆหนักขึ้นเรื่อยๆ จนเกินมาร์จิ้นที่มี แถมโดนลากไปไกลเกินจะแก้ได้อีก

สาเหตุ

  • คงมาจากความโลภลึกๆในใจเราที่มันยังมีซ่อนไว้อยู่
  • การไม่ได้ออกกำลังกายสม่ำเสมอก็มีส่วน
  • นั่งสมาธิน้อย ทำให้การตัดสินใจไม่ดี หลุดโฟกัส
  • Bias ความลำเอียง หรือข้อมูลที่ทำให้ความเชื่อไปผูกติดกับการเทรด แล้วมันผิดทางกับความเชื่อ
  • ความโกรธ หรืออารมณ์ไม่พึ่งประสงค์ ก่อนเข้ามาเทรด ทำให้หลุดสติ

การแก้ไข
- จะพยายามมิเตอร์ระบบการจัดการวินัยตัวเองตลอด ถ้าทำได้น้อยก็อาจจะไม่เทรด

  • จำกัดเลเวอเลจตัวเอง บางทีก็รู้แหละยังดันไปขยายเลเวอเรจทำให้เกิดความเสี่ยงมาก
  • ข้อมูลไม่จำเป็นต้องเชื่อเสมอไป เชื่อในตัวเลข และแผนที่วางไว้
  • ถ้าทำกิจกรรมอย่างอื่นซ้อนกันก็จะไม่เทรดไปด้วย มันทำให้หลุดโฟกัส